Wersja do druku

Udostępnij

Zgodnie z Regulaminem Programu Scena dla tańca w dniu 13 lutego 2019 roku w siedzibie Instytutu Muzyki i Tańca (IMiT) w Warszawie odbyło się posiedzenie Komisji opiniującej wnioski złożone do IX edycji Programu. W posiedzeniu uczestniczyli:

 1. Członkini Komisji –  Katarzyna Gardzina-Kubała – ekspertka zewnętrzna, dziennikarka, krytyk muzyczny i baletowy,
  2. Członkini Komisji – Aleksandra Kleinrok – ekspertka zewnętrzna, doktor nauk humanistycznych, badaczka tańca, choreolog,
  3. Członek Komisji – Bartosz Anczykowski – ekspert zewnętrzny, solista Polskiego Baletu Narodowego, choreograf,
  4. Karolina Dziełak-Żakowska – pracowniczka IMiT – sekretarz Komisji, bez prawa głosu

   

  Do programu zgłosiło aplikacje dwudziestu pięciu Wnioskodawców. W pierwszym etapie dokonano oceny złożonych wniosków pod względem formalnym. Ocena formalna przeprowadzona została przez Członka Zespołu powołanego z ramienia IMiT-u. Wnioski zgłoszone przez:

  – FUNDACJA ART NOW!
  – Fundacja Instytut Białowieski
  – Fundacja Witryna Kultury
  – Krakowski Teatr Tańca
  – Ryszard Wojciech Mochniej

  zostały odrzucone ze względów formalnych. Uzasadnienie odrzucenia z powodu niedopełnienia kryteriów formalnych zawarto w Protokole oceny formalnej Programu Scena dla tańca nr 1(9)/T/2019  dostępnym do wglądu w Instytucie Muzyki i Tańca. Z tego względu wyżej wymienione wnioski nie podlegały dalszej ocenie merytorycznej.

  Pozostałe wnioski przedłożono do drugiego etapu konkursowego – oceny merytorycznej. Ocenę merytoryczną powierzono ekspertom zewnętrznym powołanym do Komisji.

   

  W wyniku prac eksperckich oraz po ostatecznej decyzji Zastępcy Dyrektora Instytutu Muzyki i Tańca Aleksandry Dziurosz pełne dofinansowanie w IX edycji Programu nr 1(9)/T/2019 Scena dla tańca otrzymują następujące projekty:

   

  Lista projektów, które otrzymały pełne dofinansowanie (w kolejności alfabetycznej wg nazwy Wnioskodawcy):

   

  1. Fundacja B’cause
  Projekt: Eksploatacja spektaklu ’Homesick | Sick Home’
  Kwota dofinansowania: 37 000,00 zł

  2. Fundacja Rozwoju Tańca
  Projekt: wczorajsze jutra – program spektakli tańca
  Kwota dofinansowania: 40 000,00 zł

  3. Fundacja Rozwoju Teatru „Nowa Fala”
  Projekt: HOTELOKO dla młodzieży
  Kwota dofinansowania: 40 000,00 zł

  4. Nowohuckie Centrum Kultury
  Projekt: Trans_Miss(i)on – misja 2019
  Kwota dofinansowania: 37 600,00 zł

  5. Polski Teatr Tańca
  Projekt: Brzmienie tańca
  Kwota dofinansowania: 40 000,00 zł

  6. Stowarzyszenie Aktywności Społeczno-Artystycznej „nie Po Drodze”
  Projekt: Eksploatacja spektaklu „Lorem Ipsum”
  Kwota dofinansowania: 39 970,00 zł

   

  Lista projektów, które otrzymały częściowe dofinansowanie:

  1. Fundacja Tradycji i Transformacji Sztuki
  Projekt: Danza Bolero de Ravel
  Kwota dofinansowania: 15 430,00 zł

   

  Wszystkich już dziś serdecznie zapraszamy do aplikowania w kolejnych naborach wniosków. Pełne informacje o posiedzeniu dostępne są w zakładce programy/departament tańca.