Wersja do druku

Udostępnij

Zgodnie z Regulaminem Programu Scena dla tańca w dniu 13 lutego 2019 roku w siedzibie Instytutu Muzyki i Tańca (IMiT) w Warszawie odbyło się posiedzenie Komisji opiniującej wnioski złożone do IX edycji Programu. W posiedzeniu uczestniczyli:

1. Członkini Komisji –  Katarzyna Gardzina-Kubała – ekspertka zewnętrzna, dziennikarka, krytyk muzyczny i baletowy,

2. Członkini Komisji – Aleksandra Kleinrok – ekspertka zewnętrzna, doktor nauk humanistycznych, badaczka tańca, choreolog,

3. Członek Komisji – Bartosz Anczykowski – ekspert zewnętrzny, solista Polskiego Baletu Narodowego, choreograf,

4. Karolina Dziełak-Żakowska – pracowniczka IMiT – sekretarz Komisji, bez prawa głosu

 

Do programu zgłosiło aplikacje dwudziestu pięciu Wnioskodawców. W pierwszym etapie dokonano oceny złożonych wniosków pod względem formalnym. Ocena formalna przeprowadzona została przez Członka Zespołu powołanego z ramienia IMiT-u. Wnioski zgłoszone przez:

– FUNDACJA ART NOW!

– Fundacja Instytut Białowieski

– Fundacja Witryna Kultury

– Krakowski Teatr Tańca

– Ryszard Wojciech Mochniej

zostały odrzucone ze względów formalnych. Uzasadnienie odrzucenia z powodu niedopełnienia kryteriów formalnych zawarto w Protokole oceny formalnej Programu Scena dla tańca nr 1(9)/T/2019  dostępnym do wglądu w Instytucie Muzyki i Tańca. Z tego względu wyżej wymienione wnioski nie podlegały dalszej ocenie merytorycznej.

Pozostałe wnioski przedłożono do drugiego etapu konkursowego – oceny merytorycznej. Ocenę merytoryczną powierzono ekspertom zewnętrznym powołanym do Komisji.

 

W wyniku prac eksperckich oraz po ostatecznej decyzji Zastępcy Dyrektora Instytutu Muzyki i Tańca Aleksandry Dziurosz pełne dofinansowanie w IX edycji Programu nr 1(9)/T/2019 Scena dla tańca otrzymują następujące projekty:

 

Lista projektów, które otrzymały pełne dofinansowanie (w kolejności alfabetycznej wg nazwy Wnioskodawcy):

 

1. Fundacja B’cause

Projekt: Eksploatacja spektaklu ’Homesick | Sick Home’

Kwota dofinansowania: 37 000,00 zł

 2. Fundacja Rozwoju Tańca

Projekt: wczorajsze jutra – program spektakli tańca

Kwota dofinansowania: 40 000,00 zł

3. Fundacja Rozwoju Teatru „Nowa Fala”

Projekt: HOTELOKO dla młodzieży

Kwota dofinansowania: 40 000,00 zł

4. Nowohuckie Centrum Kultury

Projekt: Trans_Miss(i)on – misja 2019

Kwota dofinansowania: 37 600,00 zł

5. Polski Teatr Tańca

Projekt: Brzmienie tańca

Kwota dofinansowania: 40 000,00 zł

6. Stowarzyszenie Aktywności Społeczno-Artystycznej „nie Po Drodze”

Projekt: Eksploatacja spektaklu „Lorem Ipsum”

Kwota dofinansowania: 39 970,00 zł 

 

Lista projektów, które otrzymały częściowe dofinansowanie:

1. Fundacja Tradycji i Transformacji Sztuki

Projekt: Danza Bolero de Ravel

Kwota dofinansowania: 15 430,00 zł

 

Wszystkich już dziś serdecznie zapraszamy do aplikowania w kolejnych naborach wniosków. Pełne informacje o posiedzeniu dostępne są w zakładce programy/departament tańca.