Wersja do druku

Udostępnij

 

Zgodnie z regulaminem Programu Scena dla tańca w dniu  21 stycznia 2013 w siedzibie Instytutu Muzyki i Tańca odbyło się posiedzenie komisji opiniującej wnioski złożone do III edycji programu. Sześć projektów zostało wybranych do realizacji przez komisję spośród  piętnastu złożonych aplikacji.

 

Skład komisji opiniującej:

Janusz Marek – ekspert niezależny

Jacek Przybyłowicz – ekspert niezależny

Izabela Szymańska – ekspert niezależny

Marta Michalak – Instytut Muzyki i Tańca

 

Lista projektów zatwierdzonych do realizacji (w kolejności alfabetycznej wg nazwy Wnioskodawcy):

 

  1. Balet Dworski Cracovia Danza – projekt Niedziele dla Tańca – Balet Dworski „Cracovia Danza” w Teatrze Ludowym w Nowej Hucie

  Kwota przyznanego dofinansowania: 25 000,00 zł

  2. Fundacja Kino Tańca – projekt Pracownia Fizyczna: „Zdarzenia” i „Re:akcje”
  Kwota przyznanego dofinansowania: 25 000,00 zł

  3. Klub Żak – projekt Trójmiejski Punkt Taneczny Kwota przyznanego dofinansowania:     18 000,00 zł

  4. Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie – projekt Scena performatywna
  Kwota przyznanego dofinansowania: 25 000,00 zł

  5. Opera na Zamku w Szczecinie – projekt Przygoda z tańcem – prezentacja spektaklu tanecznego dla dzieci „Ngoma tańczący słoń”
  Kwota przyznanego dofinansowania: 25 000,00 zł

  6. Polski Teatr Tańca  –  Balet Poznański – projekt Znajdź miejsce dla tańca
  Kwota przyznanego dofinansowania: 25 000,00 zł

  Protokół z obrad komisji