Wersja do druku

Udostępnij

Komunikat o wynikach Konkursu dla uczniów szkół muzycznych i baletowych „Pamięć”

W styczniu 2019 r. Komisja złożona z przedstawicieli Centrum Edukacji Artystycznej oraz Instytutu Muzyki i Tańca, zapoznała się z pracami nadesłanymi na Konkurs dla uczniów szkół muzycznych i baletowych „Pamięć”. Komisja wyraża uznanie dla zaangażowania i oryginalności podejścia autorów prac oraz dla wielkiego wysiłku młodzieży i opiekunów włożonego w uporządkowanie zapomnianych grobów muzyków i tancerzy.

W dniu 22 lutego 2019 r. Komisja  podjęła decyzję o przyznaniu nagród głównych, wyróżnień i nagród rzeczowych autorom następujących prezentacji:


Kategoria: Artyści sztuki tańca

1. NAGRODY GŁÓWNE (dofinansowanie wyjazdu grupy na wybrany koncert do kwoty 2 000 zł brutto wraz z biletami):

 • Ogólnokształcąca Szkoła Baletowa im. Janiny Jarzynówny-Sobczak w Gdańsku-Wrzeszczu
  Praca dot. Barbary Tomaszewskiej
  (opiekun projektu: Mirosław Czop)

 • Ogólnokształcąca Szkoła Baletowa im. Romana Turczynowicza w Warszawie
  Praca dot. Feliksa Krzesińskiego
  (opiekunowie projektu: Ewa Lachowska, Hanna Putsiato, Joanna Sibilska)

 • Zespół Szkół Muzycznych im. Oskara Kolberga w Radomiu
  Praca dot. Zbigniewa Strzałkowskiego
  (opiekun projektu: Tomasz Molga)

2. WYRÓŻNIENIE (dofinansowanie wyjazdu grupy na wybrany koncert do kwoty 700 zł brutto wraz z biletami):

 • Ogólnokształcąca Szkoła Baletowa im. Olgi Sławskiej-Lipczyńskiej w Poznaniu
  Praca dot. Olgi Sławskiej, Olgi Sawickiej, Conrada Drzewieckiego, Edmunda Kopruckiego, Lubomira Wojtkowiak, Marcelli Hildebrandt, Wandy Jakowickiej, Władysława Milona
  (opiekunowie projektu: Mirosław Różalski i Krystyna Frąckowiak)

3. NAGRODY RZECZOWE:

 • Ogólnokształcąca Szkoła Baletowa im. Janiny Jarzynówny-Sobczak w Gdańsku-Wrzeszczu
  Praca dot. Jerzego Sidorowicza
  (opiekun projektu: Mirosław Czop)

 • Ogólnokształcąca Szkoła Baletowa im. Janiny Jarzynówny-Sobczak w Gdańsku-Wrzeszczu 
  Praca dot. Janiny Jarzynówny-Sobczak
  (opiekun projektu: Piotr Janczarski i Robert Kulanin)


Kategoria: Artyści sztuki muzycznej

1. NAGRODY GŁÓWNE (dofinansowanie wyjazdu grupy na wybrany koncert do kwoty 2 000 zł brutto wraz z biletami):

 • Zespół Szkół Muzycznych II st. im. F. Chopina w Gdańsku-Wrzeszczu
  Praca dot. Antoniego Pilca
  (opiekun projektu: Emilia Hewelt)
 • Państwowa Szkoła Muzyczna I st. im. Ludomira Różyckiego w Świdnicy
  Praca dot. Emmy Bartelmus
  (opiekun projektu: Monika Szapiro)

 • Państwowa Szkoła Muzyczna I st. w Tarnowskich Górach
  Praca dot. Antoniego Wójcikiewicza, Aleksandra Glinkowskiego, Ernesta Koja, Pawła Roczka i Józefa Szweda
  (Opiekun projektu: Marzena Dobrowolska – Musialik)

2. WYRÓŻNIENIA (dofinansowanie wyjazdu grupy na wybrany koncert do kwoty 700 zł brutto wraz z biletami):

 • Państwowa Szkoła Muzyczna I st. im. Ignacego Jana Paderewskiego w Gorlicach
  Praca dot. Stefana Sendeckiego
  (Opiekun projektu: Anna Cisoń)

 • Państwowa Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II st. im. F. Chopina w Krakowie
  Praca dot. Tomasza Falla
  (Opiekun projektu: Katarzyna Zagólska)

 • Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. im. Witolda Lutosławskiego w Stargardzie
  Praca dot. Marka Jasińskiego
  (Opiekunowie projektu: Przemysław Wieleba i Anna Książczyk)

3. NAGRODY RZECZOWE:

 • Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II st. w Bydgoszczy
  Praca dot. Konrada Pałubickiego
  (Opiekun projektu: Joanna Urbaniak)
 • Zespół Państwowych Szkół Muzycznych im. Wojciecha Kilara w Katowicach
  Praca dot. Tadeusza Żmudzińskiego
  (Opiekun projektu: Karolina Pukowiec)
 • Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. im. Bronisława Rutkowskiego w Krakowie
  Prace dot. Bronisława Rutkowskiego
  (Opiekun projektów: Witold Dziura)

 • Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. im. Fryderyka Chopina w Nowym Targu
  Praca dot. Józefa Edmunda Titza
  (Opiekun projektu: Eliza Krupińska)
 • Publiczna Szkoła Muzyczna I st. w Osieku n/Wisłą
  Praca dot. Józefa Kamińskiego
  (Opiekun projektu: Mariola Majrowska)

 • Państwowa Szkoła Muzyczna I st. nr 4 im. Karola Kurpińskiego w Warszawie
  Praca dot. Karola Kurpińskiego
  (Opiekunowie projektu: Paulina Pieńkowska i Agata Biegańska-Waligóra)
 • Państwowa Szkoła Muzyczna I st. w Zgierzu
  Praca dot. Bronisławy Rotsztat-Srebrnogórowej
  (Opiekun projektu: Sylwia Wach-Walkiewicz)
 • Państwowa Szkoła Muzyczna I st. w Zgierzu
  Praca dot. Kiejstuta Bacewicza
  (Opiekun projektu: Sylwia Wach-Walkiewicz)

Na tym Komisja zakończyła pracę.

Zdzisław Bujanowski                           Maxymilian Bylicki                  Aleksandra Dziurosz

Dyrektor CEA                                     Dyrektor IMiT                          Z-ca Dyrektora IMiT