Wersja do druku

Udostępnij

Do konkursu na wizytę studyjną 2018 w Movement Research w Nowym Jorku nadesłano 16 zgłoszeń, z których jedno zostało wycofane przez osobę aplikującą. W dniu 24 maja 2018, po zapoznaniu się z 15 aplikacjami zgłoszonymi do programu organizowanego przez MR we współpracy z Instytutem Muzyki i Tańca oraz Art Stations Foundation, komisja opiniująca w składzie:

 

Marýa Wethers – Movement Research (przewodnicząca)

Julia Hoczyk – Instytut Muzyki i Tańca

Joanna Leśnierowska – Art Stations Foundation

 

zdecydowała o przyznaniu wizyty studyjnej

Aleksandrze Borys i Wojciechowi Grudzińskiemu

 

Dziękujemy za wszystkie zgłoszenia!

Dwutygodniowa wizyta studyjna w Nowym Yorku oferuje artystom udział w wydarzeniach Movement Research Fall Festival w grudniu 2018  roku (spektaklach  i warsztatach) oraz możliwość 15-minutowej prezentacji swojej praktyki/pracy w ramach współdzielonego z lokalnymi artystami wieczoru w legendarnym Judson Church.

 

Podążając za założeniami programu GPS/Global Practice Sharing, przy wsparciu którego odbywają się obie wizyty, w ramach swoich obrad komisja położyła szczególny nacisk na wyrażone w aplikacjach pragnienie pogłębionego poznania, dialogu oraz konfrontacji artystycznych przekonań i doświadczeń z nowojorskim środowiskiem  tanecznym; na pragnienie poszerzenia własnej wiedzy i umiejętności w oparciu o warsztatową ofertę Movement Research, a przede wszystkim na wykazane  zrozumienie dla specyfiki proponowanej wizyty studyjnej (study visit). Nie jest ona bowiem programem rezydencyjnym/produkcyjnym, ale projektem oferującym artystom szansę na pogłębioną refleksję nad międzynarodową, ale także swoją własną praktyką choreograficzną w kontekście zmieniającej się dynamicznie rzeczywistości społecznej i politycznej oraz w oddaleniu od dobrze znanego lokalnego kontekstu.