Wersja do druku

Udostępnij

Zgodnie z regulaminem Programu wsparcia przekwalifikowania zawodowego tancerzy 22 września 2016 w siedzibie Instytutu Muzyki i Tańca odbyło się posiedzenie komisji opiniującej wnioski złożone do III naboru w ramach programu.

Skład komisji opiniującej:
Grzegorz Chełmecki – ekspert niezależny
Barbara Sier-Janik – ekspert niezależny
Joanna Szymajda – Instytut Muzyki i Tańca

Zgodnie z regulaminem programu komisja opiniująca wnioski wyłoniła projekty przeznaczone do realizacji biorąc pod uwagę kryteria oceny formalnej (termin złożenia wniosku, poprawność aplikacji i jej zgodność z regulaminem Programu) oraz kryteria oceny merytorycznej. Zostało złożonych sześć wniosków. Komisja pozytywnie oceniła trzy wnioski, które spełniły wszystkie wymagania regulaminowe, biorąc pod uwagę adekwatność założeń przedstawionego projektu do celów Programu, spójność indywidualnej ścieżki przekwalifikowania zawodowego i konsekwencję w jej realizacji oraz wysoki poziom motywacji Wnioskodawców. Komisja poprosiła dwoje Wnioskodawców o informacje uzupełniające złożone wnioski. Jeden z wniosków został przez Komisję zaopiniowany negatywnie z uwagi na to, że Wnioskodawca nie spełniał regulaminowych kryteriów Programu.

Przyznane zostały stypendia na przekwalifikowanie w następujących dziedzinach: instruktor tańca klasycznego, tańca ludowego i fitness; grafik komputerowy multimediów, specjalista ds. animacji multimedialnej; nauczyciel wiedzy o kulturze i folklorze, instruktor tańca, wykładowca wiedzy o kulturze polskiej.

 

Przyznane zostały stypendia na przekwalifikowanie w następujących dziedzinach: instruktor tańca klasycznego, tańca ludowego i fitness; grafik komputerowy multimediów, specjalista ds. animacji multimedialnej; nauczyciel wiedzy o kulturze i folklorze, instruktor tańca, wykładowca wiedzy o kulturze polskiej.

 

Do pobrania:

Protokół z posiedzenia komisji