Wersja do druku

Udostępnij

Zgodnie z regulaminem Programu wsparcia przekwalifikowania zawodowego tancerzy 22 września 2017 w siedzibie Instytutu Muzyki i Tańca odbyło się posiedzenie komisji opiniującej wnioski złożone do II edycji programu w ramach III naboru wniosków.

Skład komisji opiniującej:

Grzegorz Chełmecki – ekspert niezależny

Barbara Sier-Janik – ekspert niezależny

Joanna Szymajda – Instytut Muzyki i Tańca

 

Zgodnie z regulaminem programu, komisja opiniująca wnioski wyłoniła projekty przeznaczone do realizacji, biorąc pod uwagę kryteria oceny formalnej (termin złożenia wniosku, poprawność aplikacji i jej zgodność z regulaminem Programu) oraz kryteria oceny merytorycznej. Zostało złożonych 6 wniosków. Pięć zyskało pozytywną opinię komisji, jeden został skierowany do doradcy zawodowego z prośbą o dodatkowe wyjaśnienia.

Zaopiniowane pozytywnie wnioski spełniły wszystkie wymagania regulaminowe, komisja zwróciła uwagę na wysoki poziom ich przygotowania. Kandydaci dobrze zaplanowali ścieżki przekwalifikowania, dopasowując je do już zdobytych kwalifikacji i osobistych zainteresowań.

Przyznane zostały stypendia na przekwalifikowanie w następujących dziedzinach: specjalista ds. administracji publicznej (obsługa cudzoziemców); dziennikarz telewizyjny, ekspert w dziedzinie historii sztuki i muzealnictwa, kierownik projektów kulturalnych; psycholog i psychoterapeuta; fizjoterapeuta/ rehabilitant ze specjalizacją w terapii sensorycznej; instruktor jazdy konnej, właściciel stadniny.

 

25 września 2017 w siedzibie Instytutu Muzyki i Tańca odbyło się dodatkowe posiedzenie komisji, mające na celu omówienie dodatkowych informacji przedstawionych przez doradcę zawodowego do wniosku złożonego do Programu.

Biorąc pod uwagę kryteria oceny formalnej, kryteria oceny merytorycznej oraz dodatkowe informacje przedstawione przez doradcę zawodowego, komisja pozytywnie zaopiniowała wniosek będący przedmiotem dyskusji. Przyznane zostało stypendium na przekwalifikowanie w następujących dziedzinach: przedstawiciel handlowy, menedżer sklepu.

 

Do pobrania:

PROTOKÓŁ z obrad komisji, III nabór

PROTOKÓŁ dodatkowy z obrad komisji, III nabór