Wersja do druku

Udostępnij

Zgodnie z regulaminem Programu wsparcia przekwalifikowania zawodowego tancerzy 6 maja 2016 w siedzibie Instytutu Muzyki i Tańca odbyło się posiedzenie komisji opiniującej wnioski złożone do programu w ramach II naboru wniosków.

Skład komisji opiniującej:

Grzegorz Chełmecki – ekspert niezależny
Barbara Sier-Janik – ekspert niezależny
Joanna Szymajda – Instytut Muzyki i Tańca

Zgodnie z regulaminem programu komisja opiniująca wnioski wyłoniła projekty przeznaczone do realizacji biorąc pod uwagę kryteria oceny formalnej (termin złożenia wniosku, poprawność aplikacji i jej zgodność z regulaminem Programu) oraz kryteria oceny merytorycznej. Komisja pozytywnie oceniła 14 wniosków, które spełniły wszystkie wymagania regulaminowe, biorąc pod uwagę adekwatność założeń przedstawionego projektu do celów Programu, spójność indywidualnej ścieżki przekwalifikowania zawodowego i konsekwencję w jej realizacji oraz wysoki poziom motywacji Wnioskodawców. Komisja poprosiła dwoje Wnioskodawców o informacje uzupełniające złożone wnioski.

Przyznane zostały stypendia na przekwalifikowanie w następujących dziedzinach: manager kultury, instruktor sportu – trener personalny, technik masażysta, instruktor fitness, aktor estradowy i instruktor jogi, coach, ekspert z zakresu BHP i ppoż, trener biznesu ze specjalizacją BHP i pokrewne, kierowca zawodowy, nauczyciel tańca, kierowca zawodowy i instruktor prawa jazdy kategorii A i B, instruktor fitness (dodatkowa specjalizacja: aktywizacja osób starszych), animator czasu wolnego, fizjoterapeuta, pedagog baletu i projektant scenografii.

Do pobrania:

Protokół z obrad komisji