Wersja do druku

Udostępnij

Zgodnie z Regulaminem Programu wsparcia przekwalifikowania zawodowego tancerzy – stypendia 22 marca 2018 w siedzibie Instytutu Muzyki i Tańca odbyło się posiedzenie komisji stypendialnej dotyczące wniosków złożonych do Programu w pierwszym naborze w 2018 roku.

 

Skład komisji stypendialnej:

Bożena Kociołkowska – ekspert zewnętrzny

Ewa Wycichowska – ekspert zewnętrzny

Aleksandra Dziurosz – Instytut Muzyki i Tańca

 

Z ramienia Instytutu Muzyki i Tańca podczas posiedzenia komisji stypendialnej, obecne były również: Marta Michalak (kierownik projektów ds. tańca) oraz Anna Čemeljić (protokolantka). Osoby te uczestniczyły w spotkaniu bez prawa głosu. Do Instytutu Muzyki i Tańca w Warszawie wpłynęło 5 wniosków o przyznanie stypendium.

Zgodnie z Regulaminem Programu wsparcia przekwalifikowania zawodowego tancerzy – stypendia w pierwszym etapie dokonano oceny formalnej przekazanej przez Wnioskodawców dokumentacji oraz jej zgodności z wymaganiami regulaminowymi. Kierownik projektów ds. tańca Instytutu Muzyki i Tańca – Marta Michalak potwierdziła, że wszystkie złożone projekty spełniają wymagania formalne i zostały dopuszczone do drugiego etapu – oceny merytorycznej. Cztery wnioski zyskały pozytywną opinię komisji stypendialnej, a jeden z wnioskodawców został poproszony o przedstawienie dodatkowych wyjaśnień, dotyczących wybranej ścieżki przekwalifikowania.

 

Przyznane zostały stypendia na przekwalifikowanie w następujących dziedzinach: specjalista ds. refleksologii, biomasażu i terapii naturalnej; fryzjer/barber; pilot zawodowy/pilot linii lotniczych; kierowca pojazdów kategorii C+E i D uprawniony do przewozu materiałów niebezpiecznych i wybuchowych.