Wersja do druku

Udostępnij

Zgodnie z regulaminem Programu wsparcia przekwalifikowania zawodowego tancerzy 23 marca 2017 w siedzibie Instytutu Muzyki i Tańca odbyło się posiedzenie komisji opiniującej wnioski złożone do II edycji programu w ramach I naboru wniosków.

 

Skład komisji opiniującej:

Grzegorz Chełmecki – ekspert niezależny

Barbara Sier-Janik – ekspert niezależny

Joanna Szymajda – Instytut Muzyki i Tańca

 

Zgodnie z regulaminem programu komisja opiniująca wnioski wyłoniła projekty przeznaczone do realizacji, biorąc pod uwagę kryteria oceny formalnej (termin złożenia wniosku, poprawność aplikacji i jej zgodność z regulaminem Programu) oraz kryteria oceny merytorycznej. Zostały złożone 4 wnioski. Wszystkie zyskały pozytywną opinię komisji. Wnioski spełniły wszystkie wymagania regulaminowe, komisja zwróciła uwagę na wysoki poziom ich przygotowania. Kandydaci dobrze zaplanowali ścieżki przekwalifikowania, dopasowując je do już zdobytych kwalifikacji i osobistych zainteresowań.

Przyznane zostały stypendia na przekwalifikowanie w następujących dziedzinach: instruktor tańca  i arteterapeuta; kierowca zawodowy; instruktor tańca i rytmiki oraz wykwalifikowany nauczyciel rękodzieła; nauczyciel flamenco oraz choreoterapeuta.

 

Do pobrania:

Protokół z obrad komisji