Wersja do druku

Udostępnij


Zgodnie z Regulaminem Ogólnopolskiego Konkursu PERŁY TAŃCA w dniu 14  lutego 2019 roku w siedzibie Instytutu Muzyki i Tańca w Warszawie odbyło  się posiedzenie Kapituły Konkursu, podczas którego wybrano nominowanych  do nagród w poszczególnych kategoriach.

W posiedzeniu uczestniczyli:

1. Bożena Kociołkowska – przewodnicząca Kapituły Ogólnopolskiego Konkursu PERŁY TAŃCA

2. Aleksandra Dziurosz – dyrektor Konkursu i członkini Kapituły

3. Wojciech Kępczyński – członek Kapituły

4. Liliana Kowalska – członkini Kapituły

5. Edyta Kozak – członkini Kapituły

6. Jacek Łumiński – członek Kapituły

7. Barbara Schabowska-Maszenda – członkini Kapituły

8. Karolina Bilska – sekretarz Kapituły, bez prawa głosu

Po  zapoznaniu się z wnioskami Kandydatów, spełniającymi wszystkie  wymagania formalne, określone w punkcie V Regulaminie Konkursu i  dopuszczonymi do I etapu Konkursu, członkowie Kapituły wyłonili  nominowanych do nagród w sześciu kategoriach:

1. Do Nagrody  im. Leona Wójcikowskiego,  przyznawanej za całokształt pracy artystycznej, szczególne zasługi dla  sztuki tańca, w tym za wybitne kreacje sceniczne lub choreograficzne,  nominowano Witolda Zapałę.

2. Do Nagrody im. Bronisławy Niżyńskiej, przyznawanej za najlepszy polski spektakl taneczny, nominowane zostały (w kolejności alfabetycznej): Bataille i świt nowych dni w choreografii Anny Godowskiej i Sławomira Krawczyńskiego, Karnawał zwierząt w choreografii Anny Hop, Świtezianka w choreografii Roberta Bondary.

3. Do Nagrody im. Barbary Bittnerówny, przyznawanej za wybitną kreację sceniczną / rolę taneczną, nominowano (w kolejności alfabetycznej): Artura Grabarczyka, Annę Nowak, Kristófa Szabó.

4. Do Nagrody im. Conrada Drzewieckiego,  przyznawanej za najlepszy debiut taneczny na scenach zawodowych teatrów  operowo-baletowych i samodzielnych zespołów artystycznych, nominowano  (w kolejności alfabetycznej): Alicję Bajorek, Annę Czeszejko, Michalinę Drozdowską.

5. Do Nagrody im. Olgi Sawickiej, przyznawanej utalentowanej młodzieży w wieku 16-20 lat, nominowano (w kolejności alfabetycznej): Paulinę Bidzińską, Zofię Dzedzej, Szymona Pacholca.

6. Do Nagrody im. Janiny Jarzynówny-Sobczak,  przyznawanej wybitnym pedagogom, dziennikarzom, teoretykom i promotorom  sztuki tańca, nominowano (w kolejności alfabetycznej): Wiesława Dudka, Jadwigę Ignaczak, Beatę Książkiewicz.

Laureaci  poszczególnych kategorii zostaną ogłoszeni podczas uroczystej gali  wręczenia nagród, która odbędzie się 16 marca 2019 roku w Teatrze  Wielkim – Operze Narodowej. Organizatorem Konkursu jest Instytut Muzyki i Tańca we współpracy z Fundacją Sztuki Tańca.