Wersja do druku

Udostępnij

Instytut Muzyki i Tańca ogłasza nabór do drugiej edycji programu wymiany rezydencyjnej PROJECT 2/3, organizowanego w partnerstwie z Centre de Création Chorégraphique Luxembourgeois TROIS C-L.
PROJECT 2/3 zakłada wsparcie produkcyjno-rezydencyjne dla artystów z Polski i Luksemburga, nawiązanie i utrzymywanie kontaktu pomiędzy środowiskami tanecznymi oraz zwiększenie obecności tańca w świadomości mieszkańców Luksemburga i Polski. Instytucjami realizującymi projekt od strony organizacyjnej i rezydencyjnej są:  w Luksemburgu – Centre de Création Chorégraphique Luxembourgeois TROIS C-L, w Polsce – Instytut Muzyki i Tańca we współpracy z Centrum Kultury w Lublinie.

Cele projektu:

– wymiana doświadczeń i wiedzy o tańcu współczesnym w Polsce i Luksemburgu;

– wymiana artystyczna z lokalnymi twórcami i dialog z lokalną publicznością;

– umożliwienie autorefleksji i przyjrzenia się własnej praktyce choreograficznej oraz metodzie twórczej w warunkach międzykulturowej wymiany artystycznej

Wymagania organizacyjne:

– do udziału w projekcie może zostać zakwalifikowany/a profesjonalny/a choreograf/ka zamieszkały/a na terenie Polski, wraz z maksymalnie dwuosobowym zespołem (minimalna liczba osób – 2, maksymalna liczba osób – 3);

– artysta/ka oraz zespół muszą być dyspozycyjni przez cały okres trwania rezydencji, czyli w okresie od 21 października do 4 listopada 2019 włącznie;

– artyści-rezydenci zobowiązują się publicznie zaprezentować pokaz pracy w procesie w dniu 3 listopada 2019 w ramach cyklicznego wydarzenia Le 3 du TROIS (
http://www.danse.lu/evenements/3-du-trois/)

– wymagana jest umiejętność samodzielniej organizacji pracy w warunkach otwartej rezydencji;

– projekt może dotyczyć dowolnego obszaru choreografii współczesnej.

 

Terminy rezydencji w Luksemburgu:
21 października – 3 listopada 2019.

W ramach PROJECT 2/3 organizatorzy zapewniają:

– 5000 zł na osobę na pokrycie kosztów biletu lotniczego oraz honorarium;

– zakwaterowanie wyposażone we własną kuchnię, ulokowane blisko Centrum TROIS C-L;

– dostęp do studio oraz teatru Babanenfabrik, gdzie mieści się Centrum TROIS C-L;

– pracę z reżyserem oświetlenia w dniach 2 i 3 listopada 2019, przed realizacją prezentacji pracy;

– uczestnictwo w profesjonalnych, porannych lekcjach (również z możliwością poprowadzenia lekcji).

Aplikacja powinna zawierać:

– biografię choreografa-aplikanta/choreografki-aplikantki oraz skrócone biografie towarzyszących mu/jej tancerzy/tancerek, artystów/artystek,

– list motywacyjny oraz opis projektu proponowanego do realizacji w ramach rezydencji,

– zapotrzebowanie techniczne,

– linki wideo do prac choreograficznych aplikanta/aplikantki/zespołu.

 Wnioski w języku angielskim należy składać drogą elektroniczną na adres karolina.zakowska@imit.org.pl
do 24 kwietnia 2019r. Komisja złożona z przedstawicieli IMiT i ekspertów niezależnych wybierze trzy projekty, które zostaną przekazane stronie luksemburskiej. Ostatecznego wyboru projektu dokona dyrektor TROIS C-L, a wyniki zostaną podane do 6 maja 2019.

DO POBRANIA:

Wyniki preselekcji PROJECT 2/3

OGŁOSZENIE WYNIKÓW PROJECT 2/3