31 sierpnia 2022 r. Narodowy Instytut Muzyki i Tańca nawiązał współpracę z Akademią Sztuk Pięknych. O godz. 14.00 w siedzibie ASP w Warszawie, przy Krakowskim Przedmieściu 5 Katarzyna Meissner – dyrektor Instytutu oraz prof. Prot Jarnuszkiewicz – prorektor ASP ds. współpracy zewnętrznej i promocji, podpisali list intencyjny o współpracy.

Wersja do druku

Udostępnij

– To początek wspólnych dynamicznych działań, które z jednej strony pomogą nam zwizualizować ważne elementy i symbole związane z polską muzyką i polskim tańcem, a z drugiej dadzą szansę młodym artystom – studentom ASP na zaistnienie ich prac na prestiżowych konkursach i wydarzeniach w ramach prowadzonych przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca projektów i programów – mówi Katarzyna Meissner, dyrektor Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca.

Jednym z pierwszych wspólnych działań na rzecz rozwoju polskiej kultury muzycznej promowanej przez NIMiT oraz promocji studentów warszawskiej ASP, będzie wspólne zorganizowanie i przeprowadzenie konkursu dla młodych adeptek i adeptów sztuki plastycznej na projekt statuetki III Międzynarodowego Konkursu Muzyki Polskiej. Uczelnia ogłosi ten konkurs u progu nowego roku akademickiego.

Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie to największa i najstarsza państwowa uczelnia artystyczna w Polsce. Od ponad stu lat doskonali talenty młodych artystek i artystów, dając im niepowtarzalną szansę na rozwój artystyczny z zakresu: architektury wnętrz, grafiki, konserwacji i restauracji dzieł sztuki, malarstwa, rzeźby, scenografii, sztuki mediów, wzornictwa oraz badań artystycznych i studiów kuratorskich. ASP w Warszawie gwarantuje połączenie artystycznych pasji z fascynującym zawodem po ukończeniu studiów.