Narodowy Instytut Muzyki i Tańca ogłasza nabór wniosków do Programu Wspieranie aktywności międzynarodowej 2022. Termin składania wniosków upływa 28 lutego 2022 roku.

Wersja do druku

Udostępnij

Wnioski należy składać wyłącznie elektronicznie za pomocą systemu Witkac w terminie do 28 lutego 2022 roku do godz. 23:59:59. Termin wyboru zgłoszeń przez komisję opiniującą oraz ogłoszenie wyników naboru nastąpi 21 marca 2022 roku. Wnioskodawcy tych projektów zostaną poinformowani o pozytywnej decyzji drogą mailową. Wyniki zostaną również zamieszczone na stronie nimit.pl.

Budżet Programu Wspieranie aktywności międzynarodowej w edycji 2022 wynosi 100 000,00 zł brutto.

W przypadku pytań, prosimy o kontakt z koordynatorką Programu:

  • tel. 22 829 20 05, 785 180 000
  • mail: karolina.zakowska@nimit.pl

O programie:

Głównym celem Programu Wspieranie aktywności międzynarodowej jest podnoszenie kwalifikacji zawodowych artystów tańca oraz doskonalenie kadry pedagogicznej i badawczo-naukowej związanej z tańcem, poprzez wspieranie udziału polskich tancerzy, pedagogów, menedżerów, badaczy i krytyków tańca w międzynarodowych warsztatach, seminariach i szkoleniach odbywających się za granicą, także w trybie on-line, oraz wyjazdów na kwerendy naukowe albo przeprowadzenia kwerendy w formie zdalnej.

Osoby odpowiedzialne za realizację Programu:

dr hab. Aleksandra Dziurosz – zastępca Dyrektora Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca

Maciej Seniw – kierownik Działu Programowego, Departament Tańca, Narodowy Instytut Muzyki i Tańca

Karolina Dziełak-Żakowska – koordynatorka Programu, Departament Tańca, Narodowy Instytut Muzyki i Tańca