Do 17 kwietnia można składać wnioski do programu Wspieranie aktywności międzynarodowej w edycji 2023. Program ma na celu podnoszenie kwalifikacji zawodowych artystów tańca oraz doskonalenie kadry pedagogicznej, badawczo-naukowej i menadżersko-producenckiej związanej z tańcem.

Wersja do druku

Udostępnij

Wspieranie Aktywności Międzynarodowej jest programem własnym Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca. W ramach programu dofinansowywany jest udział tancerzy i studentów tańca, choreografów, pedagogów, krytyków, naukowców, menedżerów oraz producentów związanych z tańcem w międzynarodowych warsztatach, seminariach, specjalistycznych szkoleniach, targach, platformach tańca, case studies oraz kwerendach naukowych.

Budżet programu w edycji 2023 wynosi 85 000 zł brutto.

Termin składania wniosków upływa 17 kwietnia 2023 r. o godz. 23:59:59.

Wnioski należy składać wyłącznie elektronicznie za pomocą systemu Witkac.

Termin wyboru zgłoszeń przez komisję opiniującą i termin ogłoszenia wyników naboru na stronie internetowej Instytutu upływa 28 kwietnia 2023 r. Wnioskodawcy tych projektów zostaną poinformowani o pozytywnej decyzji drogą mailową.


Osoby odpowiedzialne za realizację programu:

Karol Urbański – Zastępca Dyrektora Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca

Maciej Seniw – Kierownik Działu Edukacji i Popularyzacji Tańca

Patrycja Alenkuć – Specjalistka ds. edukacji i popularyzacji tańca, tel.: +48 785 180 000, mail: patrycja.alenkuc@nimit.pl