Narodowy Instytut Muzyki i Tańca ogłasza nabór wniosków do Programu „Ogniska Muzyki i Tańca Tradycyjnego” edycja 2024. Jego celem jest propagowanie umiejętności gry na tradycyjnych instrumentach, śpiewu i tańca wśród osób w każdym wieku. Do tegorocznej edycji Programu mogą zgłosić się zarówno Organizacje i Liderzy, którzy zaczęli prowadzić Ognisko w latach 2022/2023, a także podmioty, które dotychczas nie organizowały takich zajęć. Nabór potrwa do 21 kwietnia br.

Wersja do druku

Udostępnij

Budżet Programu w 2024 roku wynosi 250 000 zł, maksymalna kwota środków NIMiT przekazanych na realizację poszczególnego projektu to 20 000 zł.

Do udziału w Programie zapraszamy śpiewaków, instrumentalistów i tancerzy praktykujących rodzime tradycje. To oni we współpracy z lokalnymi instytucjami poprowadzą Ogniska Muzyki i Tańca Tradycyjnego i w ramach regularnie prowadzonych zajęć przekażą swoje umiejętności i pasje.

Ogniska Muzyki i Tańca Tradycyjnego to wspaniała okazja, aby zdobyć umiejętności gry na tradycyjnych instrumentach oraz śpiewu i tańca. Pozwalają one brać aktywny udział we wspólnym, spontanicznym świętowaniu, zabawie tanecznej, muzykowaniu i improwizacji opartych na kanonie tradycji danego regionu.

Program akcentuje wartość unikalnych, autorskich działań edukacyjnych i animacyjnych na rzecz odradzania źródeł muzyki i tańca tradycyjnego, jako twórczego elementu kultury współczesnej. Doświadczenie pokazuje, że oddolne strategie oparte na osobistych doświadczeniach liderów oraz gruntownej znajomości kontekstu społecznego są szczególnie skuteczne we wzmacnianiu tożsamości i więzi w społecznościach lokalnych. Wszystkim aplikującym polecamy zapoznanie się ze „Zbiorem dobrych praktyk inicjatyw edukacyjnych w obszarze muzyki tradycyjnej”. Zostały w nim opisane potrzeby i wnioski zgłaszane przez licznych edukatorów muzyki tradycyjnej z całej Polski, które stały się podstawą dla utworzenia programu. Uważna lektura wskaże kluczowe zagadnienia i pytania, jakie lider Ogniska powinien sobie zadać, aby jego praca była owocna i przynosiła trwałe efekty.

  • Nabór wniosków trwa do 21 kwietnia 2024 roku.
  • Lista projektów zatwierdzonych do realizacji zostanie ogłoszona do 6 maja 2024 roku.
  • Tegoroczne projekty mogą być realizowane od 6 maja do 15 listopada 2024 roku.
  • Wypełniony i podpisany formularz aplikacyjny (według załączonego wzoru) wraz z załącznikami, zeskanowane do jednego pliku PDF należy przesłać w wersji elektronicznej na adres: pracownia_mitt@nimit.pl, obowiązkowo z tytułem maila: OGNISKO MUZYKI I TAŃCA TRADYCYJNEGO 2024 – ZGŁOSZENIE, najpóźniej do dnia 21 kwietnia 2024 roku.
  • Niezbędnym elementem zgłoszenia jest portfolio lidera projektu z nagraniami wykonań utworów muzyki tradycyjnej. W wypadku wniosku na kontynuację działań niezbędne jest też załączenie multimediów pozwalających ocenić dotychczasowe działania Ogniska.
Osoby odpowiedzialne za realizację programu:

dr hab. Aleksandra Dziurosz, prof. ucz. – Zastępca Dyrektora Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca

Magdalena Zalipska – Kierowniczka Działu Edukacji i Popularyzacji Tańca

Anna Čemeljić – Główna specjalistka ds. edukacji i popularyzacji tańca, tel.: +48 785 170 000, mail: pracownia_mitt@nimit.pl

Piotr Piszczatowski – Koordynator Pracowni Muzyki i Tańca Tradycyjnego