Wersja do druku

Udostępnij

W sobotę 19 października o godz. 18.00 w Sali kameralnej IMPARTu we Wrocławiu (ul. Mazowiecka 17) odbędzie się premiera spektaklu spektaklu action/CONTRaction/REaction w reżyserii Aleksandry Dziurosz, z muzyką Aldony Nawrockiej, w wykonaniu Warszawskiego Teatru Tańca oraz gościnne Roberta Bondary.

 

Przedstawienie opierać się będzie na ogólnie pojętej technice tańca współczesnego z elementami techniki tańca klasycznego. Budowanie struktury choreografii będzie ściśle związane z dwubiegunowym tworzeniem relacji pomiędzy tancerzami (w tym nieustannym kreowaniem i definiowaniem przez nich przestrzeni scenicznej, w jakiej się poruszają) oraz tancerzami a warstwą muzyczną: za pośrednictwem czujników-sensorów pozwalających na wpływanie na sferę dźwiękową poprzez ruch tancerza (różnego typu przekształcenia, modulacje i transformacje dźwięku w aspekcie częstotliwości, dynamiki, czasu, sterowanie zmianą wartości parametrów, etc). Dodatkowo w spektaklu istnieć będą sceny choreograficzne do stworzonej wcześniej muzyki na taśmę. W związku z tym konstrukcja przedstawienia przyjmie formę kolażu: sceny spektaklu sensu stricto [zamknięte pod względem zarówno muzycznym, jak i ruchowym] przeplatać się będą ze scenami liberamente. Warstwa dźwiękowa spektaklu oraz powstała choreografia wynikają z założenia, że oba ‘organizmy’ są komplementarne, a dodatkowo w wielu fazach tworzone w czasie realnym (na zasadzie „improwizacji generowanej” [Improvisation Générative]. Wychodząc od idei czysto formalnej, czyli zestawienia, czy wręcz wzajemnego przeciwstawienia faz spektaklu dokładnie dookreślonych muzycznie i choreograficznie oraz takich, gdzie istotnym elementem jest przypadek – dochodzimy do konkluzji: action/CONTRaction/REaction będzie spektaklem trwale niepowtarzalnym…

 

Aldona Nawrocka

 

Spektakl action/CONTRaction/Reaction (2013) ** (zamówienie festiwalu)

 

Aldona Nawrocka – muzyka

Aleksandra Dziurosz – idea i reżyseria

Andrzej Kopeć – realizacja warstwy interaktywnej

 

Warszawski Teatr Tańca: Aleksandra Dziurosz, Anna Maria Karabela Anna Majder, Agata Pankowska, Natalia Walach oraz gościnnie Robert Bondara

 

Zamówienie action/CONTRaction/Reaction dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Kolekcje” – priorytet „Zamówienia kompozytorskie”, realizowanego przez Instytut Muzyki i Tańca.

 

Aldona Nawrocka kompozytorka, pianistka, pedagog, absolwentka Akademii Muzycznej im. F. Chopina w Warszawie w klasie prof. Mariana Borkowskiego Była stypendystką MusikHochschule Luzern (Szwajcaria) klasa dr. Bettiny Skrzypczak. Brała udział w kursach kompozytorskich prowadzonych m.in. przez. E. Sikorę, S. Montegue, A. Brødsgaarda, uczestniczyła w Académie de Musique du XX-éme siécle w Paryżu (P. Boulez, D. Robertson), także w organizowanej przez IRCAM Académie d’Eté (B. Ferneyhough, M-A. Dalbavie).  Jest laureatką konkursów ogólnopolskich i międzynarodowych. Brała udział jako kompozytor w interdyscyplinarnych projektach twórczych (m.in. Schreiben in Beromünster – Szwajcaria 2005, Coaching Project-Dancing Poznan 2010). Od wielu lat współpracuje z choreografami – E. Wycichowską A. Dziurosz, P. Andrzejewską, R. Bondarą – tworząc muzykę do spektakli baletowych (m.in. Persona – Teatr Wielki w Warszawie 2011).  Tworzy muzykę instrumentalną, wokalną, elektroakustyczną, jej utwory były prezentowane w Polsce i zagranicą. Obecnie pracuje jako wykładowca i pianista specjalności taniec UMFC w Warszawie.

 

Andrzej Kopeć kompozytor, artysta multimedialny. Zajmuje się tworzeniem interaktywnych projektów wykorzystujących algorytmicznie generowane struktury symboliczne, dźwiękowe i wizualne. Absolwent Uniwersytetu Muzycznego F. Chopina (Warszawa), obecnie tamże wykładowca przedmiotów związanych z muzyką komputerową.