Wersja do druku

Udostępnij

Projekt Twórcza dyspozycja w ramach programu Instytutu Muzyki i Tańca Myśl w ruchu jest realizowany we Wrocławiu, w okresie od marca do listopada 2014. Zajęcia z dziećmi i młodzieżą odbywają się m. in.:  na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 10 , w Centrum Inicjatyw Artystycznych, w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 11, w placówce MONAR, w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii nr 2 i w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii nr 3.  Uczestnicy projektu zapoznają się z takimi technikami tańca jak: improwizacja, jazz dance, taniec współczesny, improwizacja kontaktowa.

W ramach projektu odbywają  się  wykłady o ruchu, tańcu przygotowane przez Magdalenę Zamorską. Tematyka: o sztuce ruchu, artystach, muzyce, tańcu, estetyce przestrzeni publicznej, stylach, technikach tanecznych. Młodzież miała okazję  obejrzeć spektakle taneczne prezentowane w centrach sztuki we Wrocławiu.  (Centrum Sztuki IMPART, Centrum Inicjatyw Artystycznych), m.in. spektakl Wrocławskiego Teatru Pantomimy, Historia brzydoty, przedstawienie Ciało w wykonaniu Niezależnej Manufaktury Tanecznej.

Podsumowaniem zajęć tanecznych będą pokazy powarsztatowe otwarte dla publiczności w niedzielę 23 listopada o godz. 18.00 w Centrum Inicjatyw Artystycznych we Wrocławiu (ul. Tęczowa 79/81). WSTĘP WOLNY.

Program pokazów obejmuje:

Prezentacje instalacji filmowo-performatywno-ruchowej DADA, przygotowanie: Darek Orwat, Kacper Lipiński, Jakub Gontarski

Pokazy etiud ruchowych, improwizacji taneczno-muzycznych inspirowanych twórczością Johna Cage’a, przygotowanie: Ewa Staroń, Edyta Kamińska, Piotr Michałowski, Maciej Kuźmiński

Wykład Magdaleny Zamorskiej: awangarda taneczno- muzyczna w Nowym Jorku,  m.in. John Cage. 

 

Program Twórcza dyspozycja umożliwi młodzieży poznanie i edukację w dziedzinie tańca, w szczególności osobom, które nie miały takiej możliwości. Rolą projektu jest zachęcenie uczestników do wyrażania swoich kreatywnych wizji, postaw etycznych wobec rzeczywistości w rożnych jej aspektach:  tożsamości i różnorodności, wspólnotowego zaangażowania a przede wszystkim wartości bezpośredniego, osobistego doświadczenia w procesie poznawania środowiska i drugiego człowieka.

Uczestnikami warsztatów, pokazów spektakli, wykładów jest młodzież w większości zagrożona wykluczeniem społecznym, m.in.: z ośrodków socjoterapii, ośrodków szkolno-wychowawczych, rodzinnych domów dziecka, Ośrodka MONAR. Dzięki doświadczeniu w pracy z tą grupą docelową, liczymy na to, że uda nam się usprawnić funkcjonowanie społeczne uczestników programu, zniwelować deficyty w sferze emocjonalnej, otworzyć na nowe horyzonty myślowe.

***

Myśl w ruchu to ogólnopolski program edukacyjny oparty na naborze konkursowym skierowany do dzieci i młodzieży w wieku szkolnym (różne grupy wiekowe). Każdy z projektów w ramach programu przygotowywany jest we współpracy z lokalnym środowiskiem tanecznym. Podczas praktycznych warsztatów uczestnicy zapoznają się z różnorodnymi technikami tanecznymi, w ramach zajęć oglądają również spektakle tańca, integralną częścią programu są też wykłady teoretyczne. Projekty trwają jeden lub dwa semestry szkolne. Efekty kilkumiesięcznej praktycznej pracy warsztatowej prezentowane są w formie otwartego pokazu z udziałem publiczności.

 

W 2014 roku w ramach Myśli w ruchu realizowanych jest 9 projektów w następujących miastach i miejscowościach: Lublin, Bytom, Stoszowice, Zduńska Wola, Gdańsk, Wrocław, Sokołów Podlaski, Dąbrówka, Grodzisk Mazowiecki.