„Od początku świata drewno człowiekowi służyło, ja go pokochałem. Ze mną będzie żyło, będę z niego robił piękne dzieła, aby sztuka ludowa nigdy nie zginęła” pisze w swoim wierszu Jan Puk – poeta ludowy i rzeźbiarz  –  jeden z laureatów tegorocznej Nagrody im. Oskara Kolberga. Dziś na Zamku Królewskim wręczono medale „Za zasługi dla kultury ludowej” laureatom reprezentującym 14 regionów z 9 województw kraju. Część z nich wystąpiła w krótkich programach artystycznych, nie zabrakło również okolicznościowych gratulacji przedstawicieli władz państwowych.

Wersja do druku

Udostępnij

Galę z właściwą sobie góralską energią poprowadził znakomity podhalański muzyk Krzysztof Trebunia-Tutka. W regionalnych strojach i z tradycyjnymi instrumentami wydarzenie uświetnili artyści – laureaci z różnych regionów Polski: Zespół Regionalny „Gorce” z Kamienicy, Zespół „Waliszowianie” z Nowego Waliszowa, Kapela Romana Wojciechowskiego z Tomaszowa Mazowieckiego, Monika Wałach-Kaczmarzyk i Karolina Kupczyk z Beskidu Śląskiego, Stanisława Galica-Górkiewicz z Bukowiny Tatrzańskiej oraz Elżbieta Kasznia – śpiewaczka z Kurpi Zielonych.

Z okazji gali wręczenia nagród listy do zgromadzonych laureatów i uczestników uroczystości skierowali Marszałek Sejmu RP, Elżbieta Witek oraz Prezes Rady Ministrów, Mateusz Morawiecki.

„(…)We współczesnej rzeczywistości, w której za sprawą rozwoju cywilizacji mamy do czynienia z dominacją kultury masowej, za bardzo istotną uważam działalność na rzecz pielęgnowania oryginalnego charakteru sztuki ludowej. Dzisiejsza uroczystość jest szczególną okazją do złożenia wyrazów uznania i szacunku wybitnym twórcom i znawcom kultury ludowej, którzy mają swój wielki udział w tworzeniu i utrwalaniu tego wyjątkowo cennego dziedzictwa. Niezmiernie się cieszę, że piękna idea Kolberga ma wciąż swoich godnych kontynuatorów. Najserdeczniej gratuluję tegorocznym laureatom (…)” –  podsumowała Marszałek Sejmu RP, Elżbieta Witek.

„Przyznawane dziś laury są wyrazem docenienia artystycznych i popularyzatorskich dokonań służących rozwojowi i upowszechnianiu polskiej sztuki ludowej i folkloru. Nagroda Oskara Kolberga podkreśla niepowtarzalne miejsce kultury ludowej w naszej kulturze narodowej. (…) Jestem absolutnie przekonany ,że Polska bez kultury ludowej nie miałaby swojej duszy. Zróżnicowania regionalnie kultura ludowa, kultura tradycyjna ma niepowtarzalną siłę i moc. Jesteśmy zobowiązani by ją pielęgnować i przechowywać oraz z uwagą odnotowywać jej przejawy. Serdecznie dziękuję i gratuluję tegorocznym laureatom, wybitnym twórcom, popularyzatorom i strażnikom ludowego dziedzictwa. Dzisiejsze wyróżnienie jest dowodem artystycznych talentów, Państwa Pasji i zaangażowania. (…)” napisał w liście do uczestników Gali Premier Mateusz Morawiecki.

Przed przystąpieniem do wręczenia 14 nagród Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, prof. Piotr Gliński zwrócił się bezpośrednio do Laureatów:

„Wielkie podziękowanie dla tych wielkich twórców, dla wszystkich dzisiaj nagrodzonych. Pojawia się wśród nich także nowe pokolenie. Wydaje się więc, że transmisja dziedzictwa kultury do młodych jest dokonywana. Jest wielką potrzebą, żeby walczyć o zawody i zajęcia związane z polską kulturą tradycyjną. W najpiękniej sali Zamku Królewskiego w Warszawie podkreślamy prestiż i wagę Nagrody Kolberga i ważność kultury ludowej.”

Z rąk wicepremiera – Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – prof. Piotra Glińskiego, a także wicepremiera – Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Henryka Kowalczyka, Laureaci otrzymali medale im. Oskara Kolberga projektu Anny Jarnuszkiewicz (1974), pamiątkowe dyplomy oraz nagrody finansowe ufundowane przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Samorząd Województwa Mazowieckiego.

Łącznie wręczono 14 nagród w 7 kategoriach i  po raz drugi już została przyznana nagroda w kategorii „Mistrz tradycji”, którą otrzymała  Monika Wałach-Kaczmarzyk, multiinstrumentalistka i śpiewaczka z Jaworzynki w Beskidzie Śląskim. Obok laureatki specjalne wyróżnienie otrzymała również jej uczennica, kontynuatorka tradycji lokalnych i regionalnych, Karolina Kupczyk – altowiolistka, tancerka i śpiewaczka.

Wizytówki Laureatów:

Poznaliśmy również laureata honorowego tytułu Ambasadora Kultury Tradycyjnej. Wyróżnienie to jest przyznawane samorządowcowi, który w ostatnim roku w szczególny sposób zasłużył się wsparciem na rzecz rozwoju kultury tradycyjnej w swoim regionie. W tej edycji Nagrody został nim Marek Sałek – Wójt Gminy Lipce Reymontowskie.

Konkurs oraz gala realizowane są przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca we współpracy z Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu i jego oddziałem – Muzeum im. Oskara Kolberga w Przysusze.

Narodowy Instytut Muzyki i Tańca już po raz dziewiąty ma zaszczyt realizować ten konkurs, pokazując jak różnorodna i piękna jest kultura ludowa. A przede wszystkim jak niezwykłymi osobami są jej twórcy –  podsumowuje Katarzyna Meissner – dyrektor Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca. W większości są to ludzie starsi, którzy od wielu lat nie tylko pasjonują się sztuką tradycyjną, ale po prostu nią żyją. Dlatego docieramy do najodleglejszych regionów Polski, dokumentując prace i autentyzm ludowych twórców. Są wśród nich śpiewacy, instrumentaliści, członkowie zespołów, twórcy dzieł plastycznych. Każdy z laureatów jest skarbnicą wiedzy o korzeniach, przodkach i zwyczajach poszczególnych regionów. Jestem przekonana, że prezentując ich dokonania, zainspirujemy kolejne pokolenia Polaków tą wyjątkowo prawdziwą i szczerą dziedziną sztuki.

Wieczorem, przy Krakowskim Przedmieściu 66, Laureaci zaprezentują się podczas Koncertu oraz Potańcówki z muzyką tradycyjną na żywo. Wydarzenie współorganizowane jest przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi.


Nagroda im. Oskara Kolberga „Za zasługi dla kultury ludowej” to najstarsze i najważniejsze wyróżnienie w dziedzinie kultury tradycyjnej w Polsce. Zostało ustanowione w 1974 roku, a jego patronem jest Oskar Kolberg (1814–1890), polski etnograf, folklorysta i kompozytor. Co roku Nagroda Kolberga trafia do kilkunastu artystów tworzących w dziedzinach ludowych sztuk plastycznych i rękodzieła, literatury, śpiewu, muzyki instrumentalnej i tańca oraz organizatorów przedsięwzięć artystycznych upowszechniających folklor i sztukę ludową, animatorów, mistrzów, naukowców, badaczy, dokumentalistów, którzy gromadzą i przekazują przyszłym pokoleniom wiedzę o kulturze ludowej.

Patronami medialnymi wydarzenia są: Polskie Radio S.A. i Radiowe Centrum Kultury Ludowej, Gość Niedzielny, TVP Kultura, Kulturaludowa.pl, Muzykatradycyjna.pl, Radio dla Ciebie.

Nagranie wydarzenia jest dostępne na kanale YouTube Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca oraz na stronie www.nagrodakolberg.pl

Koordynator programu:

Alina Święs : alina.swies@nimit.pl

Kontakt dla mediów: Narodowy Instytut Muzyki i Tańca

Agata Szymczak: agata.szymczak@nimit.pl, +48 785 310 000
Agnieszka Wyszomirska: agnieszka.wyszomirska@nimit.pl  +48  887 240 011

Fotorelacja z Gali i Koncertu laureatów

fot. Marta Ankiersztejn

fot. Marta Ankiersztejn

fot. Marta Ankiersztejn

fot. Marta Ankiersztejn

fot. Marta Ankiersztejn

fot. Marta Ankiersztejn

fot. Marta Ankiersztejn

fot. Marta Ankiersztejn

fot. Marta Ankiersztejn

fot. Marta Ankiersztejn

fot. Marta Ankiersztejn

fot. Marta Ankiersztejn

fot. Marta Ankiersztejn

fot. Marta Ankiersztejn

fot. Marta Ankiersztejn

fot. Marta Ankiersztejn

fot. Marta Ankiersztejn

fot. Marta Ankiersztejn

fot. Marta Ankiersztejn

fot. Marta Ankiersztejn

fot. Marta Ankiersztejn

fot. Marta Ankiersztejn

fot. Marta Ankiersztejn

fot. Marta Ankiersztejn

fot. Marta Ankiersztejn

fot. Marta Ankiersztejn

fot. Marta Ankiersztejn

fot. Marta Ankiersztejn

fot. Marta Ankiersztejn