Wersja do druku

Udostępnij

Z przyjemnością informujemy, że wkrótce ukaże się tom zbiorowy „Polskie artystki awangardy tanecznej. Historie i rekonstrukcje” pod redakcją Joanny Szymajdy. Wydawcami są Instytut Muzyki i Tańca oraz Instytut Adama Mickiewicza.

 

Rok 2017 ogłoszony Rokiem Awangardy skłania do przemyślenia losów oraz roli polskich artystek w rozwoju i popularyzacji nowych nurtów tańca modernistycznego początku XX wieku. Publikacja ma na celu zaprezentowanie sylwetek biograficznych i artystycznych tancerek i choreografek awangardy tanecznej początku XX wieku polskiego pochodzenia. Szczególnie istotny jest okres dwudziestolecia międzywojennego, ale także działalność emigracyjna i wczesna powojenna artystek. Przywrócenie ich postaci właściwego miejsca w historii tańca oraz wzmocnienie pamięci w historii tańca polskiego to główny cel tej publikacji. Niemniej istotne jest przemyślenie tego, w jaki sposób dziś ich dziedzictwo i spuścizna mogą zaistnieć w twórczości młodego pokolenia twórców.

 

Opierając się z jednej strony o materiały archiwalne i teksty analityczne, a z drugiej o pracę rekonstrukcyjną autorzy tomu pragną pokazać jak znaczącą rolę odegrały one w historii tańca oraz na ile ich dorobek może być nadal twórczo inspirujący. Publikacja stanowi część szerszego procesu, obejmującego konferencję naukową (2018)  i zamówienia na dzieła współczesne (2018/2019)  inspirowane twórczością polskich artystek awangardy.

 

Publikacja jest częścią koordynowanego przez Instytut Adama Mickiewicza międzynarodowego programu kulturalnego POLSKA 100, realizowanego
w ramach Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2021. Dofinansowano ze środków MKiDN w ramach Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2021.