Wersja do druku

Udostępnij

Zapraszamy na finał Chorea Łódź Oratorium Dance Project – ukoronowaniem kilkumiesięcznego projektu będą dwa pełnowymiarowe, profesjonalne spektakle w Klubie Wytwórnia TOYA Studios przy ul. Łąkowej 29 z udziałem 100-osobowej grupy wykonawców oraz Orkiestry i Chóru Filharmonii Łódzkiej, w dniach 8 i 9 grudnia 2011 r. o godz.20.30 .

CHOREA Łódź 2011, Oratorium Dance Project to międzynarodowy projekt artystyczno- edukacyjny, którego głównym adresatem jest młodzież w wieku 13-24 lata, a także grupa dzieci i osoby dojrzałe (50+) z Łodzi i regionu łódzkiego. Pośród rekrutowanej młodzieży znajdują się również osoby ze środowisk defaworyzowanych i zagrożonych wykluczeniem społecznym. Głównym celem projektu jest integracja różnych grup społecznych i wiekowych wielokulturowej Łodzi poprzez sztukę oraz aktywizacja dzieci i młodzieży ze środowisk defaworyzowanych. Są to zazwyczaj młodzi ludzie z rodzin biednych lub patologicznych, domów dziecka, świetlic środowiskowych i placówek opiekuńczo-wychowawczych, którzy mają bardzo ograniczony dostęp do edukacji artystycznej. Udział w projekcie może stanowić dla nich pierwszą w życiu okazję do kreatywnego działania w sztuce i pracy z profesjonalnymi artystami.

Jesienią 2011 roku 100-osobowa grupa uczestników pod przewodnictwem wybitnego, amerykańskiego choreografa Roberta Haydena, brytyjskiej grupy Earthfall Dance Limited i Stowarzyszenia Teatralnego CHOREA, z udziałem orkiestry i chóru Filharmonii Łódzkiej, stworzy wspólne dzieło – niezwykłe przedstawienie taneczno-muzyczne.

Na potrzeby projektu powstało Oratorium Antyk/Trans/Orchestra – utwór na orkiestrę symfoniczną i 100 osobowy chór, skomponowany przez Tomasza Krzyżanowskiego i Macieja Maciaszka. Wykorzystano w nim specjalnie zaaranżowane zabytki muzyczne antycznej Grecji, sprzed 2,5 tysiąca lat. Wystąpi w nim 60-cio osobowa grupa młodzieży z regionu łódzkiego, Chór Filharmonii Łódzkiej oraz kwartet jazzowy w znakomitym składzie: Hubert Zemler (dr), Wojtek Traczyk (b), Mariusz Obijalski (p), Marcin Gańko (sax).

Ruch sceniczny chóru Oratorium został opracowany przez choreografów z walijskiej grupy Earthfall. W tanecznej części widowiska w choreografii Roberta Haydena zobaczymy 50–cio osobową grupę, która nigdy wcześniej nie zajmowała się tańcem. W pracy z młodzieżą Haydenowi pomagali choreografowie i tancerze z Pracowni Fizycznej prowadzonej w Łodzi przez Jacka Owczarka, oraz aktorzy i tancerze Teatru CHOREA, a także niezależni łódzcy artyści.

więcej informacji: www.oratorium-chorea.pl

rezerwacje biletów: oratorium@chorea.com.pl a także: 042 646 88 65


Projekt dofinansowany ze środków Instytutu Muzyki i Tańca