Wersja do druku

Udostępnij

Instytut Muzyki i Tańca oraz Teatr Polski w Warszawie zapraszają do udziału w kolejnych warsztatach organizowanych w ramach półrocznego cyklu, którego celem jest spotkanie świata teatralnego i tanecznego oraz próba znalezienia wspólnego języka artystycznej ekspresji.

Zapraszamy zawodowych aktorów dramatycznych nie posiadających przygotowania tanecznego do wzięcia udziału w warsztacie ruchu scenicznego prowadzonym przez tancerza, aktora, choreografa i pedagoga Janusza Subicza.

Zajęcia odbędą się w dniach 22-23 kwietnia 2012 w godz. 10.00-15.00 w sali prób Teatru Polskiego w Warszawie, ul. Karasia 2.

Zgłoszenia przyjmujemy do 16 kwietnia 2012 pod adresem mailowym: warsztaty@teatrpolski.waw.pl. Dodatkowe informacje: tel. 0 512 356 943. W zgłoszeniu prosimy o podanie numeru telefonu oraz krótkiej informacji na temat doświadczenia zawodowego. Udział w warsztacie jest bezpłatny.

Od uczestników nie jest wymagane przygotowanie taneczne.

Janusz Subicz – tancerz, aktor, choreograf, pedagog. Absolwent warszawskiej Szkoły Baletowej, na początku kariery związany z Teatrem Wielkim w Warszawie. Później tańczył w międzynarodowych zespołach tańca, takich jak: L´Opéra de Marseille, Ballett Théâtre Contemporaine d´ Angers, Nurkil Dance Company, Felix Blaska Dance Company. W latach 1979-1994 należał do zespołu Tanztheater Wuppertal Pina Bausch. Wystąpił w najsłynniejszych spektaklach grupy, uznawanych za flagowe przykłady estetyki teatru tańca: Sinobrody – Słuchając muzyki z opery „Zamek Księcia Sinobrodego” Béli Bartóka, czy Goździki (Nelken), a także pracach zespołu z wcześniejszego okresu. Od roku 1994 działa niezależnie jako pedagog, prowadząc warsztaty i współpracując z teatrami. Jest założycielem Centrum Pracy Twórczej w Jagniątkowie, koło Jeleniej Góry.

Janusz Subicz o warsztacie:

„Ponad zmysłami – w grze i tańcu”

Mija sto lat odkąd Rudolf von Laban w Niemczech opracował swój „System Analizy Ruchu”, który okazał się determinującym czynnikiem dla rozwoju tańca współczesnego w Europie. Mary Wigman, Kurt Jooss, Sigurd Leeder, to jedni z czołowych reprezentantów tego nurtu. Natomiast współcześni artyści, jak William Forsythe i i Pina Bausch ,rozwijali własne estetyki, techniki i style na bazie teorii Laban, uwzgledniającej istotę takich elementów jak Przestrzeń, Czas i Siła (Moc). Odnosi się do nich również metoda zwana „Jooss- Leede”, której naukę pobierałem od takich mistrzów jak Hans Zuellig i Jean Cebron z Uniwersytetu Folwangschule w Essen. Miało to miejsce w okresie mojej współpracy z zespołem Tanztheater Pina Bausch w Wuppertalu.

Celem prowadzonych przez mnie warsztatów jest przekazanie zdobytego doświadczenia, co w praktyce zmierzałoby do pobudzenia uczestników do procesu indywidualnych poszukiwań we własnym „wnętrzu” zaczynając od form najprostszych, z przekonaniem, że to właśnie indywidualna świadomość w rozwijaniu procesu kreatywnego i sposób, w jaki sami traktujemy ruch, będą dominować nad rezultatem czysto technicznym. Różnorodność ruchowa ukaże nam więc w rezultacie rozmaitość temperamentów.

Jest to proces spontaniczny, nieprzewidywalny i uzależniony od powstałej energii, zaangażowania i warunków, którymi dysponują uczestnicy. Dlatego analiza struktury lekcji i rodzaj materiału ruchowego wynikają z bieżącej praktyki i tylko w taki sposób mogą stanowić część procesu twórczego.

Końcowe rezultaty naszych poszukiwań, w formie etiud indywidualnych pod wspólnym tytułem warsztatów „Explore – Ponad zmysłami – w grze i tańcu”, mogą zostać zaprezentowane przed publicznością.

Proces budowania etiud prowadzi do wyrażenia emocjonalnej strony osobowości aktora.

Powstały materiał stanowi bezpośrednie odniesienie do indywidualnych reakcji, jakie pojawiają się podczas prac y scenicznej każdego z uczestników.

METODA:

Dzienne sesje po 5 godzin składające się z:

1) lekcji – rozgrzewki – treningu

2) Improwizacji na bazie zadanego tematu i materiału muzycznego

3) Indywidualnej analizy ruchowej pozwalającej studentowi na specyficzna „koloracje” w odniesieniu do rytmu i emocji własnej interpretacji.