Podstawowym założeniem warsztatów jest pokazanie rozmaitych modeli i sposobów pracy dramaturgicznej w sztukach performatywnych. Warsztaty odbywają się w siedzibie Instytutu Teatralnego oraz w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Pięciodniowy cykl zajęć zamknie otwarty pokaz pracy w sali teatralnej Instytutu oraz w MSN. Uczestnicy warsztatów są proszeni o przyniesienie ze sobą dokumentacji video spektakli, o których chcą rozmawiać.

Wersja do druku

Udostępnij

26-30.03.2011 – warsztaty PERFORMANCE POLITICALITY, prowadzenie Ana Vujanović i Jan Ritsema (zajęcia w jęz. angielskim)

Polityczność spektaklu: dramaturgiczne i antydramaturgiczne zasady i metody

Chcielibyśmy zaproponować rozmowę na temat polityczności spektaklu; fascynuje nas estetyka sztuk performatywnych, sposoby porządkowania spektaklu w odniesieniu do czasu i przestrzeni, relacje z widzem oraz sposób, w jaki dyskurs performatywny jest porządkowany i jak odnosi się do kontekstu społecznego.

Koncentrując się na „polityczności” spektaklu, chcemy zwrócić uwagę na potrzebę odzwierciedlenia szerokiej i złożonej kwestii polityczności, która jest elementem absolutnie każdego przedstawienia – politycznego i apolitycznego, nowatorskiego i wtórnego – jako wydarzenia społecznego, które ma miejsce w przestrzeni publicznej. W czasie warsztatów będziemy koncentrować się głównie na analizie przedstawień przez uczestników, dobranych odpowiednio do ich zainteresowań i zaproponowanych przez prowadzących. Dlatego prosimy uczestników o wcześniejsze przygotowanie i przyniesienie na warsztaty dokumentacji wideo przedstawień, którymi są zainteresowani.

Ana Vujanović , (ur. 1975 r. w Belgradzie); teoretyczka, koordynatorka, pisarka, wykładowczyni, dramaturżka sztuk performatywnych. Doktor teatrologii. Wydawca TkH, czasopisma poświęconego teorii sztuk performatywnych, członkini zespołu wydawniczego platformy TkH poświęconej teorii i praktyce sztuk performatywnych w Belgradzie (www.tkh-generator.net); od 2010 r. pracuje również w Paryżu w Les laboratories d’Aubervilliers (www.leslaboratoires.org); Autorka książek: Destroying Performance Signifiers, An Introduction to Performance Studies z A. Jovićević i DOXICID.

Jan Ritsema (ur. 1945) – holenderski reżyser teatralny, reżyserował Shakespeare’a, Bernarda-Marie Koltèsa i niezmiennie Heinera Müllera, adaptował Jamesa Joyce’a, Virginii Woolf, Rainera Marię Rilkego i innych. Teatr, który go interesuje, to przedstawienie na żywo na scenie ciał, które myślą i prowokują do myślenia; miejsce, gdzie aktorzy i widownia w spotkaniu na żywo mają możliwość rzeczywistej wymiany myśli. W 1978 r. Ritsema stworzył Międzynarodową Księgarnię Teatralną i opublikował ponad 400 książek. W 2006 r. powołał Forum Sztuk Performatywnych we Francji. W tym sezonie Ritsema uczestniczy w nowym spektaklu Xaviera le Roy, wyreżyserował również „Ça” w Paryżu i „Oidipous, my foot”, prezentowane w Brukseli, Essen i Graz. DANCE DRAMATURGY?

Rozkład zajęć:

27.03 | godz.16.00-20.00, MSN
28.03 | godz.10-14.00, 16-20.00, MSN
29.03 | godz.10-15.00, IT
30.03 | godz.10-15.00, IT pokaz pracy/wykład performatywny: godz. 18.00 w MSN
31.03 | godz.10-15.00, IT

Opłata za zajęcia wynosi: 120 pln

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 25 marca 2011 roku na adres: Marta Keil , forum.dramaturgiczne@gmail.com