Wersja do druku

Udostępnij

Zgodnie z ogłoszeniem konkursu na ofertę kuratorską w ramach programu Scena Tańca Studio 2018 w dniu 26 marca 2018 roku w siedzibie Instytutu Muzyki i Tańca w Warszawie odbyło się posiedzenie Zespołu opiniującego oferty kuratorskie zgłoszone do konkursu. Wybrano 3 oferty.

 

W posiedzeniu uczestniczyli:

1. Przewodnicząca Zespołu – Aleksandra Dziurosz – przedstawicielka Instytutu Muzyki i Tańca.

2. Członkini Zespołu – Aldona Machnowska-Góra – przedstawicielka STUDIO teatrgaleria.

3. Członkini Zespołu – Barbara Sier-Janik – ekspertka zewnętrzna.

4. Członek Zespołu – Tomasz Wygoda – ekspert zewnętrzny.

5. Matylda Małecka – pracowniczka Instytutu Muzyki i Tańca – protokolantka, bez prawa głosu.

 

Do konkursu zgłoszonych zostało 5 ofert:

1. Zespół kuratorski: Renata Piotrowska-Auffret, Magdalena Ptasznik Siła i opór

2. Zespół kuratorski: Katarzyna Bester, Thorsten Teubl EKSTERYTORIA

3. Zespół kuratorski: Joanna Chitruszko, Sonia Nieśpiałowska-Owczarek, Ruch w samym centrum

4. Kurator: Włodzimierz Kaczkowski, Osiem stopni wtajemniczenia w taniec

5. Zespół kuratorski: Anna Królica, Adam Kamiński Piąta strona świata

 

W pierwszym etapie dokonano oceny złożonych ofert konkursowych pod względem formalnym. Ocena formalna przeprowadzona została przez Członkinię Zespołu powołanego z ramienia IMiT – Panią Aleksandrę Dziurosz. W żadnej ze złożonych ofert nie stwierdzono braków, uchybień i błędów dyskwalifikujących za niezgodność względem ogłoszenia konkursowego. Wszystkie oferty skierowano do drugiego etapu konkursowego – oceny merytorycznej, której dokonał Zespół. Ocenę merytoryczną powierzono ekspertom zewnętrznym powołanym do Zespołu opiniującego oraz przedstawicielom Instytutu Muzyki i Tańca oraz STUDIO teatrgaleria.

 

Zgodnie z ogłoszeniem konkursu na ofertę kuratorską Zespół opiniujący oferty wyłonił projekty przeznaczone do realizacji, biorąc pod uwagę kryteria oceny formalnej (termin złożenia wniosku, poprawność aplikacji i jej zgodność z ogłoszeniem konkursowym) oraz kryteria oceny merytorycznej: adekwatność założeń projektu do celów programu Scena Tańca Studio (możliwość budowania stałej publiczności dla wydarzeń tanecznych, możliwość budowania i rozwoju repertuaru artystów i zespołów, prezentacja możliwie najszerszej oferty repertuarowej polskich artystów i zespołów), wartość artystyczną spektakli prezentowanych w ramach projektu, spójność koncepcji programowej projektu, adekwatność koncepcji programowej projektu do grupy odbiorców danej sceny, perspektywy pozyskania nowej widowni i nowych partnerów dla spektakli tanecznych.

 

W wyniku prac Zespołu opiniującego oferty postanowiono, że do realizacji wybrano trzy częściowe oferty kuratorskie:

1. Włodzimierz Kaczkowski, Osiem stopni wtajemniczenia w taniec

2. Joanna Chitruszko, Sonia Nieśpiałowska-Owczarek, Ruch w samym centrum

3. Anna Królica, Adam Kamiński Piąta strona świata

 

Program ośmiu edycji w 2018 rok został podzielony przez Zespół opiniujący oferty w następujący sposób:

Kalendarz Kurator

11-13 maja                                                                           W. Kaczkowski

28-30 czerwca                                                                        W. Kaczkowski

30-31 lipca                                                                            W. Kaczkowski

1-2 sierpnia                                                                           W. Kaczkowski

1-3 września                                                                          J. Chitruszko / S. Nieśpiałowska-Owczarek

7-9 października                                                                    A. Królica / A. Kamiński

Listopad, edycja 3-dniowa

(termin do ustalenia z Teatrem)                                             A. Królica / A. Kamiński

Grudzień, edycja 3-dniowa

(termin do ustalenia z Teatrem)                                           A. Królica / A. Kamiński

 

 

Zespół opiniujący oferty sformułował również rekomendacje programowe dla wybranych Kuratorów / Zespołów Kuratorskich. Rekomendacje te zostaną przekazane poszczególnym Kuratorom / Zespołom Kuratorskim.

 

Zespół opiniujący oferty dokonał proporcjonalnego w stosunku do liczby dni trwania poszczególnych programów podziału środków.

 

Kwota przyznanej dotacji na realizację ofert kuratorskich:

Włodzimierz Kaczkowski: 145 454,55 zł brutto

Joanna Chitruszko / Sonia Nieśpiałowska-Owczarek: 43 636,36 zł brutto

Anna Królica / Adam Kamiński: 130 909,09 zł brutto.

 

Wszystkich już dziś serdecznie zapraszamy do aplikowania w kolejnych naborach ofert. Informujemy jednocześnie, że przewidziane są korekty w formule konkursowej.