Wersja do druku

Udostępnij

27 listopada 2015 roku w siedzibie Instytutu Muzyki i Tańca odbyło się posiedzenie komisji konkursu na ofertę kuratorską projektu „Scena Tańca Studio 2016”.W skład komisji konkursowej powołanej przez Z-cę Dyrektora Instytutu Muzyki i Tańca Joannę Szymajdę weszli: dr Barbara Sier-Janik, Hanna Strzemiecka, Jacek Przybyłowicz, Roman Osadnik, Joanna Szymajda Na konkurs ogłoszony przez Instytut Muzyki i Tańca zgodnie z regulaminem zgłoszonych zostało 6 ofert. Komisja, uwzględniając charakter projektu Scena Tańca Studio rekomenduje podjęcie rozmów przez Organizatorów z trzema oferentami: Panią Jadwigą Majewską (na realizację programu od stycznia do czerwca 2016), z Panem Mateuszem Szymanówką (program letni STS) oraz z Panem Włodzimierzem Kaczkowskim (na realizację programu od września do grudnia 2016).

 

Do pobrania:
Protokół z obrad komisji