Wersja do druku

Udostępnij

Instytut Muzyki i Tańca zaprasza do udziału w warsztatach Myśl w ruchu – taneczne projekty edukacyjne. Warsztaty adresowane są do osób realizujących projekty edukacyjne adresowane do dzieci i młodzieży w teatrach, domach kultury, galeriach i centrach sztuki lub w ramach działalności fundacji i stowarzyszeń.

Warsztaty są praktycznym przygotowaniem  do realizacji edukacyjnych projektów z dziedziny tańca w ramach programu IMiT Myśl w ruchu (więcej informacji o programie na stronie IMIT w zakładce „Programy”).

 

Termin: 17 listopada 2016.

Miejsce: ul. Fredry 8, Warszawa (siedziba Instytutu Muzyki i Tańca).
Udział w warsztacie jest bezpłatny. Uczestnikom oferujemy nocleg w dniach 16-18 listopada.

Prosimy o przesyłanie zgłoszeń do 7 listopada na adres mailowy: taniec@imit.org.pl (w temacie maila „zgłoszenie na warsztat Myśl w ruchu”). W zgłoszeniu prosimy o przesłanie krótkiego biogramu.

 

Harmonogram warsztatów:

09.45-10.00 powitanie uczestników

10.00-11.45 Anna Żak: Edukacja taneczna dzieci na przykładzie projektu Myśl w ruchu prowadzonego w Lublinie w latach 2011-2014

11.45-12.00 przerwa

12.00-13.45 Marta Zawadzka: Edukacja taneczna młodzieży na przykładzie projektów Myśl w ruchu i Taniec w Teatrze – Teatr w Tańcu prowadzonych w Toruniu w roku 2013 i 2015

13.45-14.45 przerwa

14.45-16.30 Justyna Sobczyk: Inkluzja – iluzja– integracja. Budowanie twórczych sytuacji edukacyjno-tanecznych uwzględniających podmiotową obecność uczestników z niepełnosprawnościami

16.30-16.45 przerwa

16.45-18.15 Anna Čemeljić, Marta Michalak (Instytut Muzyki i Tańca): Aplikacja do programu Myśl w ruchu – praktyczny przewodnik

18.15 podsumowanie

 

Anna Żak – pedagożka, tancerka, choreografka. Absolwentka Wydziału Pedagogiki i Psychologii UMCS w Lublinie. Tancerka i organizatorka wydarzeń Lubelskiego Teatru Tańca / Centrum Kultury w Lublinie, m.in. Międzynarodowych Spotkań Teatrów Tańca. Pedagog i kierownik artystyczny Grupy Tańca Współczesnego Politechniki Lubelskiej. Od 2011 roku realizuje autorski program edukacyjny Myśl w ruchu dla uczniów klas nauczania zintegrowanego lubelskich szkół podstawowych. Współpracuje m.in. z Teatrem Andersena, Warsztatami Kultury, Wydziałem Artystycznym UMCS, Centrum Kształcenia Kadr Oświatowych. Nagrodzona Medalem Komisji Edukacji Narodowej oraz indywidualną nagrodą Prezydenta Miasta Lublina, jest laureatką wyróżnienia Bene Meritus Terrae Lublinensi – zasłużony dla Lubelszczyzny.

 

Marta Zawadzka – tancerka, choreografka, pedagożka, teoretyczka tańca. Stypendystka Prezydenta Miasta Torunia oraz Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Współpracuje jako tancerka z Teatrem Baj Pomorski oraz z Teatrem Atofri – sceną dla dzieci naj-najmłodszych, w 2016 r. brała udział w finale Solo Dance Contest oraz produkcji Fundacji MALTA Ksenofonia. Symfonia dla Innego. Prowadzi regularne zajęcia z tańca współczesnego oraz warsztaty ze świadomości ciała. Współpracuje z wieloma placówkami kulturalno-edukacyjnymi oraz z katedrą kulturoznawstwa Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Koordynowała i prowadziła zajęcia w wielu projektach edukacyjnych z dziedziny tańca oraz edukacji kulturalnej. Autorka artykułów nt. tańca. Członek zarządu Polskiego Forum Choreologicznego.

 

Justyna Sobczyk – pedagożka teatru (absolwentka Universität der Künste, Berlin), reżyserka. W 2013 roku stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Od 11 lat tworzy i rozwija w Warszawie Teatr 21 wraz z osobami z zespołem Downa i autyzmem. Współkuratorka programu performatywnego włączającego osoby z niepełnosprawnością Więcej niż teatr w ramach Olimpiady Teatralnej (Wrocław – ESK 2016). Związana z Instytutem Teatralnym w Warszawie, gdzie rozwija od podstaw ideę pedagogiki teatru. Współkieruje studiami podyplomowymi Pedagogika teatru, wykłada na Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza. Współzałożycielka Stowarzyszenia Pedagogów Teatru. Poza Teatrem 21 realizowała spektakle dla dzieci. Laureatka Nagrody im. Konstantego Puzyny przyznawanej przez miesięcznik „Dialog”.