Wersja do druku

Udostępnij

Instytut Muzyki i Tańca oraz Towarzystwo im. Feliksa Nowowiejskiego zapraszają na VI Międzynarodowy Konkurs Organowy im. Feliksa Nowowiejskiego, który odbędzie się w Poznaniu w dniach 23 – 29 września 2017 roku. Wydarzenie zainauguruje recital organowy w wykonaniu Marka Smoczyńskiego, laureata V edycji Konkursu, 23 września 2017 roku, o godz. 18.oo., w Kościele Ewangelicko-Augsburskim przy ul. Obozowej 5 w Poznaniu.

Konkurs Organowy im. Feliksa Nowowiejskiego jest jednym z trzech międzynarodowych konkursów organowych w Polsce, adresowanym do młodych organistów. Intencją pomysłodawców Konkursu, którego pierwsza edycja odbyła się w 1994 roku, jest upamiętnienie imienia wybitnego kompozytora, dyrygenta i organisty, ambasadora polskiej kultury na świecie oraz rozpropagowanie jego twórczości organowej w Polsce i poza jej granicami. Oddanie czci muzyce organowej, która od wieków wzbudza zachwyt swym pięknem ma służyć promocji młodych talentów – wirtuozów gry na organach oraz spowodować wzrost zainteresowania twórczością organową Feliksa Nowowiejskiego.

Wobec przypadającej na 2016 rok 70. rocznicy śmierci i 2017 – 140. rocznicy urodzin Feliksa Nowowiejskiego Sejm RP ustanowił tego wybitnego kompozytora, dyrygenta, pedagoga, organistę wirtuoza, organizatora życia muzycznego i szambelana papieskiego patronem roku 2016. Ze względu na wolumen twórczości Nowowiejskiego, podwójną rocznicę urodzin i śmierci oraz sposób planowania sezonów artystycznych, obchody realizowane są w trybie dwuletnim. VI Międzynarodowy Konkurs Organowy im. Feliksa Nowowiejskiego jest jednym z ostatnich wydarzeń zaplanowanych w programie obchodów.

Przesłuchania VI Międzynarodowego Konkursu Organowego im. Feliksa Nowowiejskiego obywać się będą w dniach 23–29 września 2017 roku w Kościele Ewangelicko-Augsburskim,Farze Poznańskiej oraz Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu. Szczegółowy harmonogram przesłuchań znajduje się na stronie Towarzystwa im. Feliksa Nowowiejskiego.

Wstęp na wszystkie przesłuchania konkursu jest wolny.