Wersja do druku

Udostępnij

Rada programowa ds. muzyki Instytutu Muzyki i Tańca na posiedzeniu w dn. 16 czerwca, po zapoznaniu się z uwagami dotyczącymi Raportu o stanie muzyki polskiej, przesłanymi już po opublikowaniu dokumentu, uznała projekt za zakończony.

Przygotowany na Konwencję Raport wraz ze wszystkimi nadesłanymi uwagami, Rada postanowiła potraktować jako łączny dokument.

Zachęcamy do zapoznania się z uwagami do Raportu, które zostały nadesłane po I Konwencji Muzyki Polskiej.

Dziękujemy za wszelkie konstruktywne komentarze i przemyślenia. Zachęcamy do dalszej współpracy.

Uwagi do Raportu dostępne są w zakładce Programy.