Wersja do druku

Udostępnij

Pod adresem www.trzejkompozytorzy.pl Narodowy Instytut Audiowizualny udostępnił pionierską w skali światowej muzyczną kolekcję internetową zawierającą niemal wszystkie utwory Witolda Lutosławskiego, Krzysztofa Pendereckiego i Henryka Mikołaja Góreckiego, a także bogaty zbiór informacji o twórczości i życiu Trzech Kompozytorów w polskiej i angielskiej wersji językowej. Wyjątkowa muzyczna kolekcja poświęcona artystycznemu dorobkowi Witolda Lutosławskiego, Henryka Mikołaja Góreckiego i Krzysztofa Pendereckiego to pierwszy tego rodzaju serwis na świecie, przygotowany i udostępniony przez Narodowy Instytut Audiowizualny specjalnie w roku jubileuszowych urodzin kompozytorów.

Od teraz w dowolnym miejscu i czasie sięgać można po twórczość tych wybitnych przedstawicieli polskiej muzyki współczesnej. Pod adresem www.trzejkompozytorzy.pl (wersja polskojęzyczna) oraz www.threecomposers.pl (wersja anglojęzyczna) dostępny jest największy ogólnodostępny zbiór kompozycji Trzech Kompozytorów, zarówno wielkich utworów koncertowych i scenicznych, jak i muzyki komponowanej na potrzeby filmów czy spektakli teatralnych. Nagrania zostały starannie wyselekcjonowane pod kątem najwyższego poziomu artystycznego lub szczególnej wartości historycznej. Serwis w ponad 70% powstał w oparciu o materiały archiwalne Polskiego Radia, zdigitalizowane na zlecenie Narodowego Instytutu Audiowizualnego w ramach Programu Wieloletniego Kultura+, priorytet Digitalizacja, którego NInA jest operatorem. Projekt łączy statutowe zadania Instytutu – digitalizację, archiwizację, rejestrację, udostępnianie i promocję narodowego dziedzictwa audiowizualnego.

Blisko 300 utworom skomponowanym od 1924 roku aż po czasy obecne towarzyszy 950 artykułów w polskiej i angielskiej wersji językowej, dotyczących m.in. genezy czy okoliczności powstania danej kompozycji, przygotowanych przez zespół ekspertów – muzykologów i melomanów. Serwis zawiera również szereg dodatkowych materiałów tekstowych, ikonograficznych i filmowych, dostarczających informacji na temat życia i twórczości artystów. Wśród nich znajduje się m.in. funkcjonalna oś czasu, zestawiająca dorobek kompozytorów na tle znaczących wydarzeń społeczno-kulturalnych XX i XXI wieku, które znalazły odzwierciedlenie w komponowanej przez nich muzyce, czy krótkie formy publicystyczne, znane jako „alfabety”, będące ciekawostkami związanymi z twórczością i życiem prywatnym artystów. Dzięki nim będzie można dowiedzieć się m.in. gdzie mieszkał Witold Lutosławski, jakie miejsce uważał za swój twórczy azyl Henryk Mikołaj Górecki, czy na co przeznaczył nagrodę pieniężną zdobytą w konkursie w Westfalii Krzysztof Penderecki. Wiele utworów posiada swoje „konteksty”, na które składają się wypowiedzi samych kompozytorów i głosy krytyków, pochodzące m.in. z archiwalnych wydań „Ruchu Muzycznego” czy książek programowych „Warszawskiej Jesieni”.