Wersja do druku

Udostępnij

29.03.2011 w siedzibie IMIT zebrała się Rada ds. muzyki.
Rada przyjęła jednogłośnie regulamin przedstawiony przez Dyrektora Kosowskiego.
W pierwszej części zebrani wysłuchali zaproszonego eksperta dr. Andrzeja Białkowskiego. Przedstawił on historię reform edukacji artystycznej w Polsce i najistotniejsze problemy dotyczące tej materii w obecnej chwili. Za najpilniejszą kwestię uznał potrzebę zmiany przepisów niepozwalających na pracę absolwentów akademii muzycznych w szkolnictwie powszechnym. Dyskutowano również projekt powstania Pracowni Badań Edukacyjnych przy IMIT.

W drugiej części podjęto temat systemowych rozwiązań w finansowaniu kultury. Dyskutowano o możliwości przekazywania 1% podatku CIT na ten cel wzorem istniejącego rozwiązania dla podatku PIT.
Dyrektor Andrzej Kosowski szczegółowo przedstawił zebranym założenia programów AGON i Nowe Interpretacje. Po dyskusji oba programy uzyskały akceptację Rady.

Zasygnalizowano ogólne założenia programów: Krytyka Muzyczna 2.0 i Muzyczne Białe Plamy.
Uzgodniono, że Instytut poda do publicznej wiadomości listę programów przygotowywanych do wdrożenia w przyszłym roku.

Na końcu Dyrektor Andrzej Kosowski przedstawił stan przygotowań i program I Konwencji Muzyki Polskiej.
Jerzy Kornowicz zgłosił wolny wniosek o zwrócenie większej uwagi w przygotowywanych programach na muzykę nieklasyczną.