Wersja do druku

Udostępnij

Instytut Muzyki i Tańca zaprasza profesjonalnych tancerzy do udziału w warsztatach Tradycyjne tańce polskiej wsi – warsztaty prowadzone przez muzyków i tancerzy z kapeli Janusz Prusinowski Trio oraz tancerzy ludowych z Radomszczyzny.

 

Od autorów warsztatów:

Ideą warsztatów tańca jest doświadczenie języka komunikacji tańców wiejskich i różnorakich zjawisk z nimi związanych. Zakładamy, że język ruchu tanecznego jest wyrazem duchowości – i jako taki chcemy go poznawać i rozwijać.

Taniec tradycyjny był (jest) zarówno językiem indywidualnej ekspresji, jak i powszechnie dostępną formą świetnej zabawy. Organiczne formy muzykalności, zakorzenione we właściwościach mowy, gdzie dźwięki, rytmy i ruchy ciała są wyrazem tych samych impulsów, będą źródłem doznań wspólnych dla muzyków i tancerzy. Warsztaty będą też mogły wskazywać na właściwości relacji pomiędzy tancerzami i muzykami, pomiędzy partnerami w parze oraz w całej zbiorowości tańczących.

Będziemy również – finalnie – zmierzać do sytuacji, kiedy umiejętność posługiwania się językiem ruchu wiejskich tańców – mazurka, oberka, kujawiaka, wiwata, różnych form polki czy też chodzonego – będzie punktem wyjścia do wspólnej lub indywidualnej improwizacji, wywołanej transowym wirowaniem, potrzebą świętowania i wzniesienia się ponad codzienność.

Janusz Prusinowski Trio to uczniowie i kontynuatorzy wiejskich muzykantów – Jana Lewandowskiego, Kazimierza Meto, Józefa Zarasia, Piotra i Jana Gaców, Tadeusza Kubiaka i wielu innych – a zarazem awangardowa formacja o charakterystycznym brzmieniu i własnym języku improwizacji. Muzykę łączą z tańcem, archaiczność – z nowoczesnością.

Biogramy prowadzących

Warsztaty odbędą się w dniach 23-25 maja, w Łucznicy (Pilawa), zgodnie z następującym harmonogramem:

 • 23 maja: warsztaty w godz. 15.00-20.00
 • 24 maja: sesja poranna warsztatów w godz. 9.00-14.00 oraz popołudniowa w godz. 16.00-21.00
 • 25 maja: warsztaty w godz. 9.00-14.00
 • W trakcie każdej sesji dwie krótkie 15-minutowe przerwy.

 

Osoby zainteresowane uczestnictwem w warsztatach prosimy o przesłanie CV na adres mailowy: taniec@imit.org.pl z dopiskiem „tańce tradycyjne” w temacie wiadomości do 12 maja 2014. Uwaga! wymagany jest udział we wszystkich sesjach warsztatowych.

Osoby zakwalifikowane do udziału w warsztatach zostaną o tym poinformowane mailem do 16 maja 2014.

Udział w warsztatach jest bezpłatny. Organizatorzy zapewniają zakwaterowanie oraz wyżywienie. Uczestnicy we własnym zakresie pokrywają koszty dojazdu do Pilawy (bezpośredni dojazd pociągiem z Warszawy około 1 godz.)

Patronat medialny: MuzykaTradycyjna.pl

 

Poniżej szczegółowy harmonogram warsztatów:

Dzień 1

 • Rozgrzewka przy muzyce (skoncentrowana na rozluźnianiu całego ciała, stopy, kolana, biodra, ramiona, kręgosłup).
 • Wstęp do tradycyjnych tańców polskich. Podstawy zachowania się w tańcu, relacje pomiędzy tańczącymi w parze oraz w całej grupie, kontrola napięcia mięśni oraz ich rozluźnianie, zasady trzymania się w parach, praca ciała i stóp, dynamika tańca, operowanie balansem i ciężarem ciała.
 • Improwizacja taneczna do muzyki tradycyjnej jako współbrzmienie i współtworzenie ruchu tańca do dźwięku poszczególnych instrumentów i kapeli na bazie własnych technik tanecznych.
 • Ćwiczenia rytmiczne – rozróżnianie rytmów parzystych (polka) i nieparzystych (mazurkowe), przesuwanie akcentów i zmiana podział metrum w obrębie jednego taktu bądź frazy muzycznej, polirytmia.
 • Rytmy mazurkowe trójdzielne (chodzony, kujawiak, mazurek/oberek), prowadzenie stóp, podrygiwanie, praca całego ciała, wirowanie w miejscu (wirowanie na bardzo małej przestrzeni) i po kole w czterech kierunkach wirowania, bez partnera i z partnerem.
 • Zjawiska rytmiczne w tańcach trójmiarowych – ćwiczenia ze śpiewem.
 • Dyskusja oraz oglądanie materiałów wideo.

Dzień 2 sesja poranna

 • Rozgrzewka przy muzyce (skoncentrowana na rozluźnianiu całego ciała, stopy, kolana, biodra, ramiona, kręgosłup).
 • Polka i rytmy dwudzielne (marsz, zwykła polka, polka trzęsiona, polka mazur, polka bez nogę, powolniak, wiwat, kozak, przytrampywanie) – różne style tańczenia prowadzenie stóp, podrygiwanie, praca całego ciała.
 • Dwuczęściowe tańce w metrum parzystym.
 • Zjawiska rytmiczne w tańcach dwumiarowych – ćwiczenia ze śpiewem.
 • Cztery kierunki wirowania, wirowanie w miejscu (wirowanie na bardzo małej przestrzeni) i po kole, bez partnera i z partnerem.
 • Tańce dwumiarowe – improwizacja taneczna.
 • Dyskusja oraz oglądanie materiałów wideo.

 

Dzień 2 sesja popołudniowa

 • Rozgrzewka przy muzyce (skoncentrowana na rozluźnianiu całego ciała, stopy, kolana, biodra, ramiona, kręgosłup).
 • Kontynuacja nauki mazurka i oberka, wariantywność w zależności od regionu i tancerza.
 • Ozdobniki w rytmach mazurkowych – różne sposoby trzymania się w parze, stepowanie, przyklęk, hołubiec, okręcanie partnerki i partnera, akcentowane unoszenie nogi, balansowanie ciałem.
 • Zjawiska rytmiczne w tańcach trójmiarowych – ćwiczenia ze śpiewem.
 • Improwizacje w tańcu na przykładzie melodii trójmiarowych z regionu radomskiego – spotkanie z wiejskimi tancerzami.
 • Dyskusja oraz oglądanie materiałów wideo.

Dzień 3

 • Rozgrzewka przy muzyce (skoncentrowana na rozluźnianiu całego ciała, stopy, kolana, biodra, ramiona, kręgosłup).
 • Tańce dwuczęściowe o zmiennym tempie i metrum (m.in. dyna I i II , krzyżok, lipka, trojak).
 • Ozdobniki w rytmach mazurkowych i polkowych (cd.) – różne sposoby trzymania się w parze, stepowanie, przyklęk, hołubiec, okręcanie partnerki i partnera, akcentowane unoszenie nogi, balansowanie ciałem, wirowanie w cztery strony w parach.
 • Zjawiska rytmiczne w tańcach trójmiarowych i dwumiarowych – ćwiczenia ze śpiewem.
 • Dawne „Garnitury” i „Kujawiaki” jako suity taneczne.
 • Improwizacja taneczna do muzyki tradycyjnej jako współbrzmienie i współtworzenie ruchu tańca do dźwięku poszczególnych instrumentów i kapeli na bazie poznanych tradycyjnych technik, kroków i melodii (m.in. chodzony, kujawiak, oberek).
 • Podsumowanie – dyskusja.