Wersja do druku

Udostępnij

Wraz z początkiem roku szkolnego 2013/2014 Teatr CHOREA rozpoczął realizację projektu Myśl w ruchu” – projektu edukacyjnego z dziedziny tańca, organizowanego przez Instytut Muzyki i Tańca. Założeniem projektu było przeprowadzenie kilkunastu zróżnicowanych tematycznie warsztatów, ze szczególnym uwzględnieniem technik rozwijających twórcze myślenie w kreowaniu ruchu i tańca. Zgodnie z kierunkiem pracy CHOREI i genezą zespołu koncentrowano się na takim rodzaju ruchu, który nie jest jedynie odtwarzaniem określonej sekwencji tanecznej, ale wynika z naturalnych potrzeb i możliwości ciała; jest organiczny, połączony z oddechem i głosem. W projekcie uczestniczyła młodzież z klas teatralnych  VI Liceum Ogólnokształcącego im J. Lelewela w Łodzi. Celem było także pokazania młodym ludziom alternatywnej drogi poszukiwania własnego języka teatralnego – właśnie poprzez ruch, taniec i intensywną pracę z ciałem.

Cykl kilkumiesięcznych warsztatów składał się z takich elementów jak: taniec współczesny, kontakt improwizacja, trening fizyczny aktora z elementami akrobatyki, zajęcia taneczne z muzyką na żywo, praca z głosem i rytmem oraz improwizacja ruchowo- głosowa, zajęcia interdyscyplinarne – tworzenie wideo o tańcu. To także rodzaj „myślenia” w ruchu i tańcu, świadome a jednocześnie naturalne budowanie świadomości ciała, uwalniania wyobraźni ruchowej, praca z partnerem oraz współdziałanie w grupie.

Prowadzący: Justyna Sobieraj- Bednarek, Julia Jakubowska, Małgorzata Lipczyńska, Adrian Bartczak, Sebastian Flegiel, Paweł Korbus, Tomasz Krzyżanowski, Michał Ratajski, Tomasz Rodowicz.

Dopełnieniem programu były zajęcia teoretyczne (wykłady) dotyczące historii i technik tańca oraz sposobów pracy z ciałem i budowania jego świadomości.

W czwartek 12 grudnia o godz. 18.00 Teatr CHOREA zaprasza do swojej siedziby, Fabryki Sztuki (ul. Tymienieckiego 3) na finałowy pokaz kończący projekt.

 

Projekt „Myśl w ruchu 2013” został zrealizowany we współpracy z Instytutem Muzyki i Tańca.