Narodowy Instytut Muzyki i Tańca ogłasza wyniki naboru na III szkolenie z przygotowania teoretycznego i praktycznego do pracy artystyczno-edukacyjnej w zakresie tańca i choreografii dotyczące potrzeb osób g/Głuchych w ramach Programu Taniec i niepełnosprawność – Przekraczanie Granic 2024.

Wersja do druku

Udostępnij

Pracownicy NIMiT weryfikujący zgłoszenia na szkolenie:

Maria Opałka – Kierownik Działu Impresariatu Tańca
Mateusz Czekaj – Starszy specjalista ds. impresariatu tańca

zweryfikowali do udziału w Szkoleniu 10 Uczestników(-czek).

Osoby zakwalifikowane na Listę podstawową do udziału w szkoleniu (kolejność wg daty i godziny przesłania zgłoszenia):

1. Karolina Dorożała, 10.05.2024, 17:13
2. Magdalena Siwecka, 10.05.2024, 17:44
3. Katarzna Grabińska, 10.05.2024, 19:49
4. Olga Ziopaja, 10.05.2024, 19:57
5. Karolina Wensierska, 10.05.2024, 23:57
6. Aleksandra Nowicka, 11.05.2024, 00:01
7. Martyna Frankiewicz, 13.05.2024, 9:13
8. Katarzyna Wyżnikiewicz, 13.05.2024, 21:28
9. Kinga Senczyk, 14.05.2024, 0:30
10. Maciej Slabak, 14.05.2024, 21:41

Osoby zakwalifikowane na Listę rezerwową (kolejność wg daty i godziny przesłania zgłoszenia):

11. Ewa Budny-Orłowska, 14.05.2024 23:41
12. Joanna Koczorowska-Berelkowska, 15.05.2024 16:24
13. Dorota Batorska, 16.05.2024 0:04
14. Monika Tomczyk, 17.05.2024 01:30
15. Aleksandra Pasicka, 28.05.2024 21:58
16. Alicja Czyczel, 30.05.2024 17:14
Dyrektor Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca zatwierdził do realizacji zweryfikowane zgłoszenia.

Szkolenie odbędzie się 22 czerwca 2024 r. w godzinach 11:00-14:00. Prowadzącą szkolenie będzie Dominika Feiglewicz.

Szczegółowych informacje o Programie Taniec i niepełnosprawność – Przekraczanie Granic 2024 udziela Patrycja Alenkuć – Specjalistka ds. impresariatu tańca, menadżerka Programu, przekraczanie.granic@nimit.pl, +48 785 180 000.