Program Taniec i niepełnosprawność – Przekraczanie Granic w edycji 2024 rozszerza ofertę szkoleń skierowanych do artystów i kadry tańca w zakresie potrzeb osób g/Głuchych i z niepełnosprawnościami.

Wersja do druku

Udostępnij

Program Taniec i niepełnosprawność – Przekraczanie Granic ma na celu wpływanie na sektor kultury i sztuki, aby był bardziej dostępny dla jego różnorodnych uczestników i uczestniczek, także dla osób g/Głuchych i z niepełnosprawnościami. Program w 2024 roku wyszczególnia dwa działania:

  1. Szkolenia z przygotowania teoretycznego i praktycznego do pracy artystyczno-edukacyjnej w zakresie tańca i choreografii, dotyczące potrzeb osób g/Głuchych i osób z niepełnosprawnościami
  2. Laboratoria warsztatowo-twórcze dla artystów i kadry tańca z i bez niepełnosprawności oraz g/Głuchych

Niepełnosprawność w idei Programu jest unikatowym zasobem determinującym komunikację na temat możliwości rozwoju twórczego i osobistego każdego z uczestników bez względu na ich kondycję i sprawność.

Udział w szkoleniach jest bezpłatny. Można zgłosić się na jedno, kilka lub wszystkie szkolenia. Dostępnych jest 10 miejsc na każde szkolenie. Decyduje kolejność zgłoszeń bez błędów formalnych.

Celem Cyklu Szkoleń jest m.in. podnoszenie poziomu wiedzy, umiejętności i kompetencji osób profesjonalnie zajmujących się artystyczną i edukacyjną działalnością taneczną, takich jak instruktorzy(-rki), pedagodzy(-żki), choreografowie(-fki) tańca oraz tancerze (-rki). Zgłaszać się mogą osoby z lub bez niepełnosprawności oraz osoby g/Głuche. Na pełny cykl składają się cztery oddzielne szkolenia prowadzone przez doświadczonych trenerów. Każde szkolenie trwa 3 godziny zegarowe i składa się części teoretycznej oraz praktycznej. Każdy(-a) z uczestników(-czek) otrzyma certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.

Tematem poszczególnych Szkoleń w ramach Cyklu jest przygotowanie teoretyczne i praktyczne do pracy artystyczno-edukacyjnej dotyczące potrzeb osób:

  1. z niepełnosprawnością intelektualną
  2. z alternatywną motoryką
  3. g/Głuchych
  4.  z niepełnosprawnością wzroku

Formularz zgłoszeniowy dostępny poniżej:

Terminy szkoleń, nadsyłania zgłoszeń i publikacji wyników:

Szkolenie z przygotowania teoretycznego i praktycznego do pracy artystyczno-edukacyjnej w zakresie tańca i choreografii, dotyczące potrzeb osób z niepełnosprawnością intelektualną

Termin szkolenia: 24.05.2024 r. g. 17:00-20:00
Termin wysłania zgłoszenia: do 15.05.2024 r. g. 23:59:59
Termin publikacji wyników: 17.05.2024 r. g. 23:59:59

Szkolenie z przygotowania teoretycznego i praktycznego do pracy artystyczno-edukacyjnej w zakresie tańca i choreografii, dotyczące potrzeb osób z alternatywną motoryką

Termin szkolenia: 15.06.2024 r. g. 10:00-13:00
Termin wysłania zgłoszenia: do 29.05.2024 r. g. 23:59:59
Termin publikacji wyników: 31.05.2024 r. g. 23:59:59

Szkolenie z przygotowania teoretycznego i praktycznego do pracy artystyczno-edukacyjnej w zakresie tańca i choreografii, dotyczące potrzeb osób g/Głuchych

Termin szkolenia: 22.06.2024 r. g. 11:00-14:00
Termin wysłania zgłoszenia: do 5.06.2024 r. g. 23:59:59
Termin publikacji wyników: 7.06.2024 r. g. 23:59:59

Szkolenie z przygotowania teoretycznego i praktycznego do pracy artystyczno-edukacyjnej w zakresie tańca i choreografii, dotyczące potrzeb osób z niepełnosprawnością wzroku

Termin szkolenia: 6.07.2024 r. g. 10:00-13:00
Termin wysłania zgłoszenia: do 26.06.2024 r. g. 23:59:59
Termin publikacji wyników: 28.06.2024 r. g. 23:59:59

Szczegółowych informacji o programie Taniec i niepełnosprawność – Przekraczanie Granic udziela Patrycja Alenkuć – Specjalistka ds. Impresariatu Tańca, Managerka Programu +48 785 180 000, przekraczanie.granic@nimit.pl