Wersja do druku

Udostępnij

Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu opublikowało wyniki naboru wniosków do programu Taniec. Instytut Muzyki i Tańca jest operatorem programu.

Ogółem do programu zostało złożonych 290 wniosków. Decyzją ministra do realizacji zostało wybranych 19 projektów o łącznej wartości 1 602 100 złotych. Pełna lista wniosków rozpatrzonych pozytywnie, negatywnie oraz odrzuconych z powodu błędów formalnych dostępna jest na stronie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w zakładce oraz na stronie Instytutu Muzyki i Tańca poniżej.

Jeśli złożony wniosek nie otrzymał dofinansowania, ale w toku oceny uzyskał co najmniej 50 pkt., Wnioskodawcy przysługuje możliwość złożenia odwołania do 17 kwietnia 2021 roku za pośrednictwem systemu EBOI (https://esp.mkidn.gov.pl/).

Przypominamy, że w ramach programu można uzyskać dofinansowanie na festiwale, przeglądy i konkursy dotyczące tańca, spektakle taneczne, działania multimedialne i interdyscyplinarne realizowane w formule on-line oraz inne formy prezentacji artystycznych z zakresu programu. Wymienione dzieła mogą reprezentować różnorodne techniki taneczne.

Zgodnie z regulaminem: „Strategicznym celem programu jest wspieranie najbardziej wartościowych zjawisk i trendów w tańcu. Celem programu jest zarówno wspieranie przedsięwzięć kultywujących tradycję i nawiązujących do najwybitniejszych osiągnięć tańca, jak i projektów skoncentrowanych na kreowaniu nowych wartości, nastawionych na, nierzadko krytyczny, dyskurs o współczesnej rzeczywistości i poszukiwanie oryginalnych środków ekspresji artystycznej”.

Do pobrania
Wyniki naboru

Ogłoszenia archiwalne

Po raz pierwszy w historii Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosiło nabór do programu dotacyjnego Taniec, którego operatorem jest Instytut Muzyki i Tańca. Program jest skierowany do artystów i instytucji, którzy mają osiągnięcia w dziedzinie tańca, a także do tych, którzy dopiero się rozwijają. 

„Dotychczas projekty z zakresu tańca był ujęte w programie dotacyjnym razem z teatralnymi. Stworzenie odrębnego programu jest realizacją postulatu obu edycji Kongresu Tańca. To ważny moment dla środowiska i rozwoju tej dziedziny w Polsce” – mówi Aleksandra Dziurosz, zastępca dyrektora Instytutu Muzyki i Tańca.

Cele programu to między innymi kreowanie nowych wartości, nastawienie na dyskurs o współczesnej rzeczywistości, kultywowanie tradycji, nawiązywanie do najwybitniejszych osiągnięć tańca, zarówno na arenie krajowej, jak i międzynarodowej, poszukiwanie oryginalnych środków ekspresji artystycznej, wprowadzanie nowej jakości do ogólnopolskiego oraz międzynarodowego życia kulturalnego i popularyzacja tańca w Polsce.

W ramach programu można się ubiegać o wsparcie w organizacji festiwali, przeglądów, konkursów, tworzeniu nowych spektakli, a także we wzmocnieniu obiegu już powstałych dzieł. Działania mogą być realizowane także on-line.

W ramach programu można wnioskować na następujące rodzaje zadań:

  • Zadanie nr 1: festiwale, przeglądy i konkursy dotyczące tańca;
  • Zadanie nr 2: spektakle taneczne;
  • Zadanie nr 3: inne formy prezentacji artystycznych z zakresu programu;
  • Zadanie nr 4: działania multimedialne i interdyscyplinarne, realizowane w szczególności w formule on-line, prezentujące i popularyzujące dokonania z zakresu tańca i innych działań performatywnych.

Regulamin programu Taniec jest dostępny na stronie internetowej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w zakładce Programy Ministra 2021 oraz na stronie internetowej imit.org.pl.

Wnioski do programu Taniec mogą składać samorządowe instytucje kultury (z wyłączeniem instytucji współprowadzonych przez ministra i jednostek samorządu terytorialnego), organizacje pozarządowe, kościoły i związki wyznaniowe oraz podmioty prowadzące działalność gospodarczą.

Budżet programu wraz z odwołaniami wynosi 1 800 000 zł.

Wnioski można składać do 30 listopada 2020 roku wyłącznie za pośrednictwem Elektronicznego Biura Obsługi Interesanta EBOI (https://esp.mkidn.gov.pl/).

Osoba do kontaktu:

Wiktoria Zawadzka (887 507 019, wiktoria.zawadzka@imit.org.pl)

Do pobrania:
Regulamin i specyfikacja

Wytyczne

Instrukcja krok po kroku

Wniosek wzorcowy