Narodowy Instytut Muzyki i Tańca zaprasza na cykl szkoleń dotyczących składania wniosków, realizacji i rozliczania projektów w ramach programów MKiDN: „Muzyka”, „Muzyczny ślad”, „Taniec” oraz „Zamówienia kompozytorskie”.

Wersja do druku

Udostępnij

Szkolenia odbywać się będą online na platformie MS Teams od 7-17 listopada (rekrutacja od 28 października). Godziny szkoleń każdorazowo: 10:00-14:00.

Dodatkowo poprowadzimy szkolenie stacjonarne w Warszawie, w dniu 23 listopada. Będzie ono obejmować wszystkie programy Ministra prowadzone przez NIMiT i potrwa od godz. 10:00 do 16:00.

Uczestnik może zgłosić udział w szkoleniu poprzez wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego umieszczonego na stronie www.nimit.pl. Każde spotkanie online będzie dotyczyło tylko jednego z programów i będzie prowadzone przez pracowników Działu Programów Ministra NIMiT. Uczestnicy w formularzu wybierają w koszyku rezerwacji, iloma szkoleniami (i z jakich programów) są zainteresowani. Zgłoszenia do szkolenia stacjonarnego również przyjmowane będą poprzez formularz online.

W każdym szkoleniu online może wziąć udział maksymalnie 25 osób. Uczestnictwo w szkoleniu jest odpłatne:

1) 150 zł za udział 1 osoby w jednym szkoleniu,

2) 250 zł za udział 1 osoby w 2 szkoleniach,

3) 350 zł za udział 1 osoby w 3 szkoleniach,

4) 450 zł za udział 1 osoby w 4 szkoleniach.

5) 200 zł za udział 1 osoby w szkoleniu stacjonarnym w Warszawie.

Podczas spotkań zostaną omówione następujące tematy:

· zapisy w umowie dotacyjnej, sposoby prawidłowej ich realizacji,

· przygotowanie raportu z realizacji zadania,

· regulaminy programów (przy czym w przypadku gdy na dzień 17 października nie będą jeszcze opublikowane nowe regulaminy programów z terminem naboru do 30 listopada, organizator będzie bazować na założeniach z programów Ministra na rok 2022 r.);

· zakres merytoryczny projektów,

· zakres finansowy (w tym: koszty kwalifikowane, źródła finansowania, przychody, pomoc publiczna),

· błędy formalne.

Rekrutację na szkolenia prowadzi Aleksandra Żemła, Specjalistka ds. Programów Ministra w NIMiT. Kontakt mailowy: szkolenia-programy@nimit.pl.