Wersja do druku

Udostępnij

14 grudnia w siedzibie Instytutu Muzyki i Tańca odbyło się posiedzenie komisji konkursowej wybierającej projekty przeznaczone do realizacji w ramach VIII edycji programu „Szkoła mistrzów tradycji”.

W skład komisji weszli eksperci rekomendowani przez Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk – dr Jacek Jackowski, Forum Muzyki Tradycyjnej  –  dr Ewa Grochowska oraz przedstawiciel Instytutu Muzyki i Tańca (Pracownia muzyki tradycyjnej) – dr Weronika Grozdew-Kołacińska.

Komisja wybrała do dofinansowania projekty złożone przez następujących wnioskodawców:

 

  • Stowarzyszenie Artystyczne Teatr Poddańczy: Zofia Granosik, Teresa Zdyb, Joanna Gancarczyk (moderator): Pieśni do wesela i pogrzebu. Cykl warsztatów tradycyjnych pieśni łęczyckich
  • Stowarzyszenie Dom Tańca – Orkiestra tradycyjna ze Zdziłowic: Eugeniusz Skrzypek oraz muzycy: Henryk Pizoń, Zenon Nieściur, Józef Kędziora, Lech Ciszek, Grzegorz Dzirwa, Janusz Wnuk, Stanisław Rakuś, Józef Sosnówka, Henryk Pudło oraz Filip Majerowski, Karol Majerowski, Jakub Zimończyk (moderatorzy): Muzyka tradycyjna orkiestr dętych – Orkiestra ze Zdziłowic
  • Stowarzyszenie Dziedzictwo Podlasia – Walentyna Klimowicz, Nina Jewdosiuk, Barbara Jakimiuk (Zespół śpiewaczy Dobrowody); Anna Tesluk, Anna Pawluczuk, Nadzieja Osipiuk (Podlaszanki); Stanisław Rajkowski, Renata Bogdan (Zespół śpiewaczy z Rakowicz), Julita Charytoniuk (współprowadzenie warsztatów): Podlaski wielogłos: Warsztaty tradycji muzycznych trzech wybranych wsi – z powiatów augustowskiego i hajnowskiego
  • Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju Wsi Cygany – Zofia Dąbrowska: Warsztaty śpiewu obrzędowego. Lasowieckie pieśni obrzędowe (głównie weselne) z repertuaru Marii Kozłowej z dawnego Machowa:

 

Przy wyborze powyższych projektów komisja wzięła pod uwagę:

– projekty będące nowymi inicjatywami (w porównaniu do zadań realizowanych w poprzednich latach);

– projekty zakładające udział mistrzów tradycji starszego pokolenia, wspomaganych przez moderatorów dobrze znających specyfikę regionu i tematykę warsztatów;

– projekty będące kontynuacją działań realizowanych w latach poprzednich, jak również przynoszące realne i pozytywne efekty w postaci współpracy międzypokoleniowej w obszarze poznawania i kontynuacji lokalnych tradycji muzycznych;

– zróżnicowanie regionalne przedstawionych projektów oraz różnorodność stylistyczną i gatunkową przekazywanego repertuaru.

Komisja, chcąc docenić większą ilość wnioskowanych projektów, zdecydowała o redukcji kosztów w trzech wybranych wnioskach na rzecz dofinansowania dodatkowego, czwartego projektu. W powyższym wyborze wzięto pod uwagę realność wykonania przedstawionych harmonogramów działań i ich spójność z kosztorysami.

Pełny protokół obrad komisji dostępny jest w zakładce „programy”.