Wersja do druku

Udostępnij

14 grudnia w siedzibie Instytutu Muzyki i Tańca odbyło się posiedzenie komisji konkursowej wybierającej projekty przeznaczone do realizacji w ramach VII edycji programu „Szkoła mistrzów tradycji”.

W skład komisji weszli eksperci rekomendowani przez Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk – dr Jacek Jackowski, Forum Muzyki Tradycyjnej  –  dr Ewa Grochowska oraz przedstawiciel Instytutu Muzyki i Tańca (Pracownia muzyki tradycyjnej) – dr Weronika Grozdew-Kołacińska.

 

Komisja wybrała do dofinansowania projekty złożone przez następujących wnioskodawców:

 • Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chmielnie – Kazimierz Gruenholz, Paulina Węsierska: „Na Kaszubskie Nuty – warsztaty muzyczne z mistrzem gry na brëmze i nauka regionalnych pieśni w języku kaszubskim”
  • Stowarzyszenie Dziedzictwo Podlasia – Alina Sienkiewicz, Stanisław Rajkowski, Renata Bogdan, Eudokia Markiewicz, Zofia Kirdylewicz, Julita Charytoniuk: „Podlasie: północ – południe”
  • Fundacja wspierania kreatywnej Edukacji, Rozwoju i Rewitalizacji. KREAKTYWATOR – Andrzej i Bartosz Mendlewscy, Romuald Jędraszak, Tomasz Kiciński, Adam Knobel, Lindsday Davidson, Katarzyna Hełpa-Liszkowska, Benigna i Janusz Jaskulscy: „Wielkopolska – jak dudy nastroisz, tak zaśpiewają i zatańczą”

  Przy wyborze powyższych projektów komisja wzięła pod uwagę:

  – projekty zakładające udział mistrzów tradycji starszego pokolenia oraz ich uczniów – kontynuatorów lokalnych tradycji muzycznych

  –  projekty będące kontynuacją działań realizowanych w latach poprzednich i przynoszące realne i pozytywne efekty w postaci współpracy międzypokoleniowej w obszarze poznawania i kontynuacji lokalnych tradycji muzycznych

  – realność wykonania przedstawionych harmonogramów działań i ich spójność z kosztorysem

  – zróżnicowanie regionalne przedstawionych projektów

  Komisja zaleca zwrócenie większej uwagi na wykorzystanie potencjału twórczego aktywnych reprezentantów lokalnych tradycji muzycznych najstarszego pokolenia oraz zachęca do poszukiwania w najbliższym otoczeniu osób i środowisk, dysponujących zasobami umiejętności, wiedzy i pamięci kulturowej, odnoszących się do tradycyjnych praktyk muzycznych.

   

  Pełny protokół obrad komisji dostępny jest w zakładce programy .