Wersja do druku

Udostępnij

11 grudnia w siedzibie Instytutu Muzyki i Tańca odbyło się posiedzenie komisji konkursowej wybierającej projekty przeznaczone do realizacji w ramach VI edycji programu „Szkoła mistrzów tradycji”.

W skład komisji weszli eksperci rekomendowani przez Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk (prof. Ewa Dahlig-Turek), Forum Muzyki Tradycyjnej (dr Ewa Grochowska) oraz przedstawiciel Instytutu Muzyki i Tańca (Brygida Błaszczyk-Podhajska).

Komisja wybrała do dofinansowania projekty złożone przez następujących wnioskodawców:

Stowarzyszenie Targowa 46 – Tadeusz Kubiak, Marcin Lorenc, Kazimierz Nitkiewicz: „Tadeusz Kubiak. Najstarsze łęczyckie kujawiaki i kujony”

Stowarzyszenie Dom Tańca – Maria Siwiec, Stefan Gaca, Andrzej Kotwiła, Marta Domachowska, Marcin Drabik, Maciej Żurek, Mateusz Kowalski, Marcin Żytomirski: „Wolny styl przyśpiewkowy po radomsku – ćwiczenia praktyczne”

Regionalny Ośrodek Kultury w Bielsku-Białej – Józef Broda, Monika Wałach-Kaczmarzyk: „Warsztaty tradycyjnych pieśni Beskidu Śląskiego”

Stowarzyszenie Muzyków Ludowych w Zbąszyniu – Jan Sylwester Prządka, Henryk Skotarczyk, Władysław Mazur, Bernard Kasper, Bernard Frącek, Martyna Żurek, Marzena Pawłowska: „Szkoła mistrzów tradycji. Warsztaty koźlarskie w Zbąszyniu”

 

Przy wyborze powyższych projektów komisja uwzględniła ich liczne walory, w tym zwłaszcza:

– wykorzystanie potencjału mistrzów tradycji najstarszego pokolenia oraz mistrzów tradycji średniego pokolenia, którzy także cechują się wielkim kunsztem wykonawczym i doświadczeniem

– promowanie lokalnych tradycji muzycznych z uwzględnieniem inicjatyw dotyczących regionów, które do tej pory nie były reprezentowane w programie

– spójność i realność wykonania przedstawionych harmonogramów realizacji projektów

Wybrane projekty warsztatów charakteryzuje różnorodność pod względem sposobu realizacji i grup odbiorców, a w ich przeprowadzenie zaangażowane będą różne środowiska – zarówno lokalne, jak i kontynuatorzy tradycji – uczniowie wiejskich mistrzów wywodzący się z miast i innych regionów kraju.

Szczegółowe informacje dotyczące wyboru projektów oraz pełny protokół obrad komisji dostępne są w zakładce programy .