Wersja do druku

Udostępnij

19 grudnia w siedzibie Instytutu Muzyki i Tańca odbyło się posiedzenie komisji konkursowej wybierającej projekty przeznaczone do realizacji w V edycji programu „Szkoła mistrzów tradycji”.

W skład komisji weszli eksperci zgłoszeni przez Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk (prof. Ewa Dahlig-Turek), Forum Muzyki Tradycyjnej (Katarzyna Andrzejowska-de Latour) oraz przedstawiciel Instytutu Muzyki i Tańca (Brygida Błaszczyk).

Komisja wyłoniła do realizacji następujące projekty:

Stowarzyszenie Dziedzictwo Podlasia – Obrzędowe pieśni podlaskie (tytuł roboczy) – Anna Tesluk i Nadzieja Osipiuk z zespołu „Podlaszanki”, Zofia Kierdylewicz i Eudokia Markiewicz, Maria Dmitruk, Julita Charytoniuk

Stowarzyszenie To.pole – Warsztaty instrumentalne i śpiewacze – melodie z Kielecczyzny, przede wszystkim z okolic wsi Sędek – Stanisław Witkowski, Władysław Bąk, Maria Kowalik

Fundacja 9.sił – Warsztaty gry na dudach żywieckich i skrzypcach – Kapela Braci Byrtków, Kapela Fickowo Pokusa

Komisja docenia wysoki poziom większości nadesłanych wniosków i potencjał tkwiący w rozwijających się nowych inicjatywach służących przekazowi tradycji.

Przy wyborze powyższych projektów komisja uwzględniła liczne walory przestawionych propozycji, w tym zwłaszcza:

– wykorzystanie potencjału mistrzów tradycji najstarszego pokolenia

– promowanie lokalnych tradycji muzycznych, ze szczególnym uwzględnieniem inicjatyw dotyczących regionów, które do tej pory były mniej licznie reprezentowane w programie

– spójność i realność wykonania przedstawionych harmonogramów realizacji projektów

– współmierność zaplanowanego czasu pracy warsztatowej do spodziewanych efektów

Szczegółowe informacje dotyczące wyboru projektów oraz protokół obrad komisji dostępne są w zakładce programy.