Wersja do druku

Udostępnij

23 grudnia 2013 roku w siedzibie Instytutu Muzyki i Tańca odbyło się posiedzenie komisji konkursowej wybierającej projekty przeznaczone do realizacji w IV edycji programu Instytutu Muzyki i Tańca – „Szkoła mistrzów tradycji”.

W skład komisji weszli eksperci zgłoszeni przez Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk (prof. Ewa Dahlig-Turek), Forum Muzyki Tradycyjnej (Katarzyna Andrzejowska-de Latour) oraz powołana jako reprezentantka IMiT Marta Domachowska (Muzeum Etnograficzne w Toruniu).

Komisja wyłoniła do realizacji następujące projekty:

1. Stowarzyszenie „Trójwiejska” – Kurpiogranie 2014 – Szkoła Tradycji Kurpiowskiej [Ryszard Maniurski, Jan Kania, Zespół śpiewaczek „Bandysiaki”, Zofia Warych, Marianna Bączek]

2. Stowarzyszenie Dziedzictwo Podlasia – Warsztaty pieśni podlaskich (tytuł roboczy) [Anna Tesluk, Nadzieja Osipiuk, Wiera Niczyporuk, Walentyna Marcinowicz, Julita Charytoniuk]

3. Stowarzyszenie Aktywizacji Mieszkańców Polesia Lubelskiego – Warsztaty instrumentalne (skrzypce, bębenek, harmonia, kapele i śpiewu polskiego z regionu Polesia Lubelskiego) [Kapela Zdzisława Marczuka]

W związku z tym, że łączna suma przyznanego dofinansowania nie wyczerpała pełnej puli budżetu IV edycji programu, komisja zarekomendowała Dyrektorowi Instytutu dofinansowanie czwartego projektu:

Korzenie – Ośrodek Promocji Kultury i Sztuki TradycyjnejWarsztaty tradycyjnego śpiewu z regionu świętokrzyskiego „Lniane pieśni” [Stanisława Radek]

Przy wyborze powyższych projektów komisja uwzględniła liczne walory przedstawionych propozycji, wśród których znalazły się:
– wykorzystanie potencjału mistrzów tradycji najstarszego pokolenia
– promowanie i umacnianie lokalnych tradycji muzycznych
– poziom organizacyjny wnioskujących instytucji z uwzględnieniem warunków przekazu tradycji
– liczba beneficjentów – uczestników warsztatów
– czas pracy przeznaczony na warsztaty i spodziewane efekty
– ewaluacja – osadzenie nauki w kontekście zabaw oraz koncertów i związane z tym poszerzenie kręgu odbiorców muzyki tradycyjnej
– osadzenie warsztatów w kontekście organizowanych imprez cyklicznych, także pozwalające poszerzyć krąg odbiorców muzyki tradycyjnej

Dziękujemy wszystkim wnioskodawcom za udział w programie i gratulujemy autorom dofinansowanych projektów.

Szczegółowe informacje dotyczące wyboru projektów oraz pełny protokół obrad komisji dostępne są
w zakładce programy.