Wersja do druku

Udostępnij

W dniu 20 grudnia 2012 roku w siedzibie Instytutu Muzyki i Tańca odbyło się posiedzenie komisji konkursowej wybierającej projekty przeznaczone do realizacji w III edycji programu Instytutu Muzyki i Tańca – „Szkoła mistrzów tradycji”.

W skład komisji weszli eksperci zgłoszeni przez Forum Muzyki Tradycyjnej (Katarzyna Andrzejowska-de Latour) Instytut Muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego (dr Tomasz Nowak) oraz powołana jako reprezentantka IMiT Marta Domachowska (Muzeum Etnograficzne w Toruniu).

Spośród wszystkich, niezwykle ciekawych propozycji, komisja wyłoniła do realizacji następujące projekty:

1. Knyszyńskie Towarzystwo Regionalne  im. Zygmunta Augusta – Warsztaty archaicznych pieśni wołoczebnych [Jan Konopko, Jan Szklarzewski, Maciej Żurek, Marek Szwaykowski, Paweł Zając, Robert Burdalski, Piotr Spychała – Liderzy ze Stowarzyszenia Tratwa z Olsztyna]

2. Fundacja Wszystkie Mazurki Świata – Warsztaty w ramach Festiwalu „Wszystkie Mazurki Świata” (warsztaty instrumentalne – skrzypcowe, bębnowe, harmonia polska i wokalne) [Stefan Nowaczek, Jan Kmita, Tadeusz Kubiak, Marianna Bączek, Ewa Grochowska, Adam Strug, Józef Tarnowski, Sławomir Czekalski]

3. Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu – Warsztaty skrzypcowe, gry na harmonii oraz tańca [Jan Gaca, Jan Adamczyk, Czesław Adamczyk, Piotr Zgorzelski, Michał Maziarz, Katarzyna Rosik]

W związku z tym, że łączna suma przyznanego dofinansowania nie wyczerpała pełnej puli budżetu III edycji programu, komisja zarekomendowała Dyrektorowi Instytutu częściowe dofinansowanie czwartego projektu:

Stowarzyszenie Muzyków Ludowych w Zbąszyniu – „Dudziarskie granie i śpiewanie – warsztaty instrumentalne (dudy wielkopolskie, sierszeńki, skrzypce podwiązane) i śpiewu ludowego”[Romuald Jędraszak, Marcin Jędraszak, Benigna Jaskulska]

Przy wyborze powyższych projektów komisja uwzględniła liczne walory przedstawionych propozycji, wśród których znalazły się:
– wykorzystanie potencjału mistrzów tradycji najstarszego pokolenia
– promowanie i umacnianie lokalnych tradycji muzycznych
– poziom organizacyjny wnioskujących instytucji z uwzględnieniem warunków przekazu tradycji
– liczba beneficjentów – uczestników warsztatów
– czas pracy przeznaczony na warsztaty i spodziewane efekty
– ewaluacja – osadzenie nauki w kontekście zabaw oraz koncertów i związane z tym poszerzenie kręgu odbiorców muzyki tradycyjnej
– osadzenie warsztatów w kontekście organizowanych imprez cyklicznych, także pozwalające poszerzyć krąg odbiorców muzyki tradycyjnej

Dziękujemy wszystkim wnioskodawcom za udział w programie i gratulujemy autorom dofinansowanych projektów.

Szczegółowe informacje dotyczące wyboru projektów oraz protokół obrad dostępne są w zakładce programy.