Wersja do druku

Udostępnij

W dniu 9 stycznia w siedzibie Instytutu Muzyki i Tańca odbyło się posiedzenie komisji konkursowej wybierającej projekty przeznaczone do realizacji w II edycji programu Instytutu Muzyki i Tańca – „Szkoła mistrzów tradycji”.

W skład komisji weszli eksperci zgłoszeni przez Instytut Muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego (dr Tomasz Nowak), Forum Muzyki Tradycyjnej (Katarzyna Lindner) oraz powołana jako reprezentantka IMiT Monika Mamińska-Domagalska.

Spośród wszystkich, niezwykle ciekawych propozycji, komisja wyłoniła do realizacji następujące projekty:

1. Stowarzyszenie Muzyków Ludowych w Zbąszyniu – Warsztaty śpiewu i instrumentalne (kozioł biały, skrzypce, mazanki, sierszenki, klarnet Es) – Leonard Śliwa – skrzypce, mazanki
i śpiew, Henryk Skotarczyk – kozioł biały weselny, Bernard Kasper – kozioł biały weselny,
Jan S. Prządka – kozioł biały weselny, sierszenki, Władysław Mazur – klarnet Es, Bernard Frącek – klarnet Es

2. Stowarzyszenie „Krusznia” – Warsztaty instrumentalne i pieśni tradycyjnej z regionu Pojezierza Sejneńskiego oraz Suwalszczyzny – Franciszek Racis, Mieczysław Pachutko – skrzypce, Weronika Zubowicz, Stanisław Skindzier, Stanisława Czuper – śpiew, Stanisław Olszewski – harmonia

3. Stowarzyszenie „Dziedzictwo Podlasia” – Warsztaty pieśni z północnego Podlasia
(pieśni z Kożyna i pieśni z Malinnik)
– Maria Denisiuk – śpiew, Maria Jakimiuk – śpiew,
Wiera Niczyporuk – śpiew

W związku z tym, że łączna suma przyznanego dofinansowania nie wyczerpała pełnej puli budżetu II edycji programu, komisja zarekomendowała Dyrektorowi Instytutu dofinansowanie czwartego projektu:

4. Fundacja „Kobieta w regionie” – Warsztaty śpiewu ludowego, charakterystycznego dla regionu krakowskiego (Krakowiacy Zachodni) – Maria Dębska -śpiew, Stefania Ślusarczyk – śpiew, Władysława Noworyta – śpiew

Przy wyborze powyższych projektów komisja uwzględniła liczne walory przedstawionych propozycji, wśród których znalazły się:
– wykorzystanie potencjału mistrzów tradycji najstarszego pokolenia
– promowanie i umacnianie lokalnych tradycji muzycznych
– poziom organizacyjny wnioskujących instytucji z uwzględnieniem warunków przekazu tradycji
– liczba beneficjentów – uczestników warsztatów
– czas pracy przeznaczony na warsztaty i spodziewane efekty
– ewaluacja – osadzenie nauki w kontekście zabaw oraz koncertów i związane z tym poszerzenie kręgu odbiorców muzyki tradycyjnej
– osadzenie warsztatów w kontekście organizowanych imprez cyklicznych, także pozwalające poszerzyć krąg odbiorców muzyki tradycyjnej

Dziękujemy wszystkim wnioskodawcom za udział w programie i gratulujemy autorom dofinansowanych projektów. Mamy nadzieję, iż realizacja programu przyczyni się do upowszechniania umiejętności w zakresie tradycyjnych technik wykonawczych.

Szczegółowe informacje dotyczące wyboru projektów oraz protokół obrad dostępne są
w zakładce programy.