Wersja do druku

Udostępnij

cele:

Upowszechnianie umiejętności tradycyjnej gry na instrumentach i śpiewu, bezpośredni przekaz mistrz-uczeń, tworzenie podstaw do twórczości na bazie dobrze poznanej tradycji.

opis:

Program skierowany jest do polskich instytucji i organizacji zajmujących się kultywowaniem rodzimej tradycji muzycznej oraz do polskich artystów muzyków ludowych.

Program polega na organizowaniu przez instytucje i organizacje społeczne warsztatów w trakcie których artyści muzycy ludowi przekazują umiejętności tradycyjnego wykonawstwa w zakresie gry na instrumentach, śpiewu i tańca.

W ramach programu IMiT dofinansowuje honoraria artystów prowadzących warsztaty w kwocie do 7 000 zł  brutto oraz część kosztów organizacyjnych związanych z ich realizacją w kwocie do 5 000 zł  brutto.

Chęć przystąpienia do uczestnictwa w programie zgłaszają łącznie organizator warsztatów i artysta muzyk ludowy lub grupa artystów muzyków prowadzących warsztaty.

VIII edycja programu trwa od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa w dniu 30 listopada 2017 roku.

Zgłoszenia należy przysyłać wyłącznie w wersji elektronicznej [zeskanowany i podpisany formularz aplikacyjny oraz wszystkie załączniki należy przysłać w jednym pliku PDF] na adres: strong>imit@imit.org.pl</strong w terminie do 30 listopada 2017 roku włącznie z tytułem wiadomości: Wniosek do programu „Szkoła mistrzów tradycji“.

Termin wyboru wniosków wybranych do dofinansowania upływa w dniu 29 grudnia 2017 r.

budżet: 36 tys. zł.

osoby odpowiedzialne:

Andrzej Kosowski – Dyrektor Instytutu Muzyki i Tańca
Brygida Błaszczyk-Podhajska – główny specjalista ds. programowych (brygida.blaszczyk@imit.org.pl, tel. 22 829 20 15)

dotychczasowe rezultaty:

Program uruchomiony, w trakcie VII edycji. Siódma edycja programu, w ramach której realizowane są trzy projekty zakończy się 31 grudnia 2017 roku

Efektem sześciu, zakończonych edycji programu (2011-2016) są 22 warsztaty nauki tradycyjnych technik wykonawczych. W ramach warsztatów odbyło się ok. 900 godzin warsztatowych śpiewu tradycyjnego, gry na instrumentach ludowych i tańca prowadzonych przez ponad 120 Mistrzów Tradycji i ich kontynuatorów. Warsztaty zgromadziły ok. 1170 czynnych uczestników. Odbyło się 30 imprez towarzyszących warsztatom – zabaw tanecznych, koncertów, konkursów, wystaw i happeningów. Powstało 35 filmów archiwalnych dokumentujących warsztaty.

Filmy z warsztatów dostępne są na stronie internetowej IMiT w zakładce „materiały oraz na kanale YouTube IMITpolska

 

Do VIII edycji programu zgłoszono 10 aplikacji (30.11.2017)

Komisja konkursowa dokonała wyboru 4 projektów (14.12.2017)

KOMISJA OCENIAJĄCA WNIOSKI

PROTOKÓŁ OBRAD KOMISJI

DOKUMENTY DO POBRANIA


WPROWADZENIE DO PROGRAMU SZKOŁA MISTRZÓW TRADYCJI”

REGULAMIN PROGRAMU

FORMULARZ APLIKACYJNY

FORMULARZ ROZLICZENIA MERYTORYCZNEGO I FINANSOWEG