Wersja do druku

Udostępnij

Uprzejmie informujemy o uruchomieniu III edycji zainicjowanego i realizowanego przez Instytut Muzyki i Tańca programu „Szkoła mistrzów tradycji”.

Program „Szkoła mistrzów tradycji” nawiązuje do rozpowszechnionej w wielu krajach idei podtrzymywania lokalnych tradycji muzycznych, technik wykonawczych oraz unikalnych sposobów myślenia muzycznego i komunikacji.

Program skierowany jest do polskich instytucji i organizacji zajmujących się kultywowaniem rodzimej muzyki tradycyjnej, oraz do polskich artystów muzyków ludowych – mistrzów tradycji i ich uczniów – kontynuatorów.

Celem programu jest upowszechnienie, podczas specjalnie organizowanych warsztatów,  tradycyjnej gry na instrumentach, śpiewu i tańca.

W ramach programu IMiT dofinansowuje honoraria artystów prowadzących warsztaty oraz część kosztów organizacyjnych związanych z ich realizacją.

Termin nadsyłania wniosków upływa w dniu 30 listopada 2012 roku, zaś termin wyboru projektów przeznaczonych do dofinansowania 31 grudnia 2012 roku.

Chęć przystąpienia do uczestnictwa w programie zgłaszają łącznie organizator warsztatów i artysta muzyk ludowy lub grupa artystów muzyków prowadzących warsztaty.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami programu i uczestnictwa w jego III edycji.

Szczegółowe informacje i regulamin programu dostępne są w zakładce programy.