Wersja do druku

Udostępnij

Uprzejmie informujemy, że 30 listopada br. upływa termin składania wniosków aplikacyjnych do kolejnych edycji programów „Szkoła mistrzów tradycji”i „Szkoła mistrzów budowy instrumentów ludowych”.

Program „Szkoła mistrzów tradycji” nawiązuje do rozpowszechnionej w wielu krajach idei podtrzymywania lokalnych tradycji muzycznych, technik wykonawczych oraz unikalnych sposobów myślenia muzycznego i komunikacji. Celem programu jest upowszechnienie, podczas specjalnie organizowanych warsztatów, tradycyjnych technik gry na instrumentach oraz śpiewu i tańca.

W ramach programu IMiT dofinansowuje honoraria artystów prowadzących warsztaty oraz część kosztów organizacyjnych związanych z ich realizacją. W ramach jednego projektu można starać się o dofinansowanie honorariów mistrzów w wysokości do 7 000 zł oraz kosztów organizacyjnych warsztatów do 5 000 zł.

Program „Szkoła mistrzów budowy instrumentów ludowych” ma na celu naukę i upowszechnianie praktycznych umiejętności budowy polskich instrumentów ludowych oraz wiedzy o ich roli w kulturze Polski metodą bezpośredniego przekazu mistrz-uczeń. Możliwe są dwie formy zgłoszenia udziału i uczestnictwa w programie poprzez warsztaty organizowane instytucjonalnie (priorytet I) lub poprzez warsztaty indywidualne (priorytet II).

W ramach programu IMiT dofinansowuje honorarium mistrza artysty ludowego prowadzącego warsztaty i część kosztów organizacyjnych warsztatów (priorytet I) lub honorarium mistrza prowadzącego warsztaty indywidualne i honorarium artysty ucznia za wykonanie projektu zbudowanego podczas warsztatów instrumentu (priorytet II).

W przypadku warsztatów organizowanych przez instytucję można starać się o dofinansowanie w wysokości honorarium mistrza do 5 000 zł i kosztów organizacyjnych do 4 000 zł. W priorytecie II (warsztaty indywidualne) maksymalna kwota dofinansowania wynosi 5 000 zł honorarium mistrza za poprowadzenie warsztatów i 3 000 zł honorarium ucznia za wykonanie projektu instrumentu.

Termin naboru wniosków do obu programów upływa 30 listopada 2016 roku.

Szczegółowe informacje o programach i regulaminy znajdują się na stronie internetowej www.imit.org.pl w zakładce programy.