Wersja do druku

Udostępnij

Uprzejmie informujemy, że 1 grudnia br. upływa termin składania wniosków aplikacyjnych do przyszłorocznych edycji programów „Szkoła mistrzów tradycji” i „Szkoła mistrzów budowy instrumentów ludowych”.

Program „Szkoła mistrzów tradycji” nawiązuje do rozpowszechnionej w wielu krajach idei podtrzymywania lokalnych tradycji muzycznych, technik wykonawczych oraz unikalnych sposobów myślenia muzycznego i komunikacji. Celem programu jest upowszechnienie, podczas specjalnie organizowanych warsztatów, tradycyjnych technik gry na instrumentach oraz śpiewu i tańca.

W ramach programu IMiT dofinansowuje honoraria artystów prowadzących warsztaty oraz część kosztów organizacyjnych związanych z ich realizacją.

W przyszłorocznej edycji pula środków została zwiększona do 36 tys. zł. W ramach jednego projektu można starać się o dofinansowanie honorariów mistrzów w wysokości do 7 000 zł oraz kosztów organizacyjnych warsztatów do 5 000 zł.

Program „Szkoła mistrzów budowy instrumentów ludowych” ma na celu naukę i upowszechnianie praktycznych umiejętności budowy polskich instrumentów ludowych oraz wiedzy o ich roli w kulturze Polski metodą bezpośredniego przekazu mistrz-uczeń. Możliwe są dwie formy zgłoszenia udziału i uczestnictwa w programie poprzez warsztaty organizowane instytucjonalnie lub poprzez indywidualne kursy nauki budowy instrumentów ludowych.

W ramach programu IMiT dofinansowuje honorarium mistrza artysty ludowego prowadzącego warsztaty i część kosztów organizacyjnych warsztatów (priorytet I) lub honorarium mistrza prowadzącego warsztaty indywidualne i honorarium artysty ucznia za wykonanie projektu zbudowanego podczas warsztatów instrumentu (priorytet II).

W przypadku warsztatów organizowanych przez instytucję można starać się o dofinansowanie w wysokości honorarium mistrza do 5 000 zł i kosztów organizacyjnych do 4 000 zł.

W priorytecie II (warsztaty indywidualne) maksymalna kwota dofinansowania wynosi 5 000 zl honorarium mistrza za poprowadzenie warsztatów i 3 000 honorarium ucznia za wykonanie projektu instrumentu.

Termin naboru wniosków do obu programów upływa 1 grudnia 2015 roku.

Serdecznie zapraszamy do składania wniosków.

Szczegółowe informacje o programach i regulaminy znajdują się na stronie internetowej www.imit.org.pl w zakładce programy.