Wersja do druku

Udostępnij

11 grudnia w siedzibie Instytutu Muzyki i Tańca odbyło się posiedzenie komisji konkursowej wybierającej projekty przeznaczone do realizacji w ramach VII edycji programu „Szkoła mistrzów budowy instrumentów ludowych”.

W skład komisji weszli eksperci rekomendowani przez Stowarzyszenie Twórców Ludowych– Krzysztof Butryn, Forum Muzyki Tradycyjnej – Katarzyna Zedel oraz przedstawiciel Instytutu Muzyki i Tańca (Pracownia muzyki tradycyjnej) – dr Weronika Grozdew-Kołacińska.

Komisja wybrała do dofinansowania projekty złożone przez następujących wnioskodawców:

Priorytet I:

Wejherowskie Centrum Kultury  –  Paweł Gruba: „Bazuna – dźwięki kaszubskiej tradycji”

Priorytet II:

Jarosław Mai – Stanisław Mai: Budowa kozła ślubnego

Adam Mart – Stanisław Szajna: Budowa cymbałów krośnieńskich. Przekazanie umiejętności budowy cymbałów na podstawie instrumentu Jana Szajny, ojca Pana Stanisława Szajny.

Lubomir Ziółek – Andrzej Klejzerowicz: Nauka budowy ligawki

 

Komisja z zadowoleniem przyjęła fakt, iż złożone wnioski w znacznej mierze dotyczą współpracy w zakresie budowy instrumentów tradycyjnych z mistrzami starszej generacji.

Komisja dostrzega w złożonych wnioskach dbałość o merytoryczne szczegóły ich realizacji. Jednocześnie wyróżniła przede wszystkim te wnioski, które dotyczą podtrzymywania tradycji lokalnych oraz te, które mogą przyczynić się do przywrócenia zaniechanych praktyk muzycznych. Komisja zwróciła również szczególną uwagę na wnioski wskazujące na możliwości nauki budowy instrumentów w bezpośrednim przekazie rodzinnym.

Instrumentarium zgłoszone do realizacji odzwierciedla bogactwo tradycji regionalnych występujących na terenie całego kraju.

W celu docenienia większej liczby wniosków Komisja podjęła decyzję o zmniejszeniu wysokości wnioskowanych kwot. Mimo redukcji kosztów przyznane kwoty dofinansowania w przekonaniu Komisji gwarantują skuteczną realizację wybranych w konkursie wniosków.

Komisja sugeruje wprowadzenie do regulaminu uzupełnienia dotyczącego rekonstrukcji dawnych instrumentów ludowych, pochodzących ze zbiorów muzealnych, wskazując na konieczność uprzedniej konsultacji z instytucjami, w których obecnie znajdują się instrumenty wybrane do rekonstrukcji.

Pełny protokół obrad komisji dostępny jest w zakładce „programy”.