Wersja do druku

Udostępnij

12 grudnia w siedzibie Instytutu Muzyki i Tańca odbyło się posiedzenie komisji konkursowej wybierającej projekty przeznaczone do realizacji w ramach VI edycji programu „Szkoła mistrzów budowy instrumentów ludowych”.

W skład komisji weszli eksperci rekomendowani przez Zespół Szkół Plastycznych im. Antoniego Kenara w Zakopanem – dr Stanisław Marduła, Forum Muzyki Tradycyjnej – Katarzyna Zedel oraz przedstawiciel Instytutu Muzyki i Tańca (Pracownia muzyki tradycyjnej) – dr Weronika Grozdew-Kołacińska.

Komisja wybrała do dofinansowania projekty złożone przez następujących wnioskodawców:

Priorytet I:

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chmielnie – Tadeusz Makowski:
„Jak powstaje burczybas?” Budowa instrumentu wraz z przedstawieniem i omówieniem poszczególnych elementów wchodzących w skład instrumentu

Priorytet II:

Mateusz Etynkowski – Krzysztof Siuty: Wykonanie fujary trójotworowej wzorowanej na ponad 200-letniej fujarze znajdującej się w zbiorach Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem

Magdalena Filim-Kościólek – Lucjan Kościółek: Warsztaty z zakresu budowy liry korbowej oraz wykonanie instrumentu

Piotr Pańczyk – Zbigniew Wałach: Warsztaty budowy gajd istebniańskich

Witold Roy Zalewski – Jan Puk: Budowa zabawek muzycznych z drewna

 

Komisja wyróżniła wnioski, których przedmiot dotyczy budowy instrumentarium ludowego, reprezentującego tradycje lokalne, zwłaszcza tego, które nie było dotychczas w programie dofinansowania prezentowane. Wybór podyktowany był także różnorodnością rodzajów instrumentarium. Jednocześnie komisja docenia pojawianie się nowych praktycznych form wykorzystania instrumentów i narzędzi dźwiękowych.

Z myślą o większym wsparciu i ożywieniu lokalnego przekazu tradycji, których niezwykle istotną częścią jest trudna sztuka tworzenia instrumentów i narzędzi muzycznych, komisja sugeruje większe zainteresowanie autentycznymi Mistrzami, których w Polsce wciąż nie brakuje. Zaleca również poszukiwanie przez adeptów budownictwa instrumentów ludowych nowych tematów do realizacji – zarówno w oparciu o tradycję przekazywaną ustnie (żywą lub istniejąca tylko w pamięci lokalnej społeczności) jak i o źródła historyczne, przy jednoczesnym zwróceniu większej uwagi na przeznaczenie tworzonego instrumentarium, aby służyło nie tylko twórczości artystycznej inspirowanej folklorem, ale również lokalnej praktyce wykonawczej (zwłaszcza zaniedbanej lub zarzuconej) oraz edukacji muzycznej.

Pełny protokół obrad komisji dostępny jest w zakładce programy.