Wersja do druku

Udostępnij

11 grudnia w siedzibie Instytutu Muzyki i Tańca odbyło się posiedzenie komisji konkursowej wybierającej projekty przeznaczone do realizacji w ramach V edycji programu „Szkoła mistrzów budowy instrumentów ludowych”.

W skład komisji weszli eksperci rekomendowani przez Zespół Szkół Plastycznych im. Antoniego Kenara w Zakopanem (dr Stanisław Marduła), Forum Muzyki Tradycyjnej (Katarzyna Zedel) oraz przedstawiciel Instytutu Muzyki i Tańca (Brygida Błaszczyk-Podhajska).

Komisja wybrała do dofinansowania projekty złożone przez następujących wnioskodawców:

Priorytet I:

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chmielnie – Tadeusz Makowski:
„Jak powstają diabelskie skrzypce?” Budowa instrumentu wraz z przedstawieniem i omówieniem poszczególnych elementów wchodzących w skład instrumentu

Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „GROJCOWIANIE” – Stanisław Bafia: „Ocalone gęśle” – odtworzenie skrzypiec żłobionych występujących na terenie Beskidu Żywieckiego, w oparciu o model ze zbiorów Muzeum Miejskiego w Żywcu

Stowarzyszenie Akademia Łucznica – Stanisław Jałocha: Warsztaty budowy ligawki

Priorytet II:

Katarzyna Rosik – Zbigniew Butryn: KUJAWSKIE BASY DŁUBANE. Rekonstrukcja instrumentu ze zbiorów Muzeum Etnograficznego im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej w Toruniu

 

Komisja uznała za najbardziej wartościowe te projekty, podczas których budowane będą polskie instrumenty ludowe, mające szczególne znaczenie dla lokalnych społeczności na terenie ich występowania lub tam gdzie niegdyś były tworzone i używane. Wszystkie instrumenty, które powstaną w ramach dofinansowanych warsztatów będą instrumentami „z rodowodem” – bądź kultywowanymi w miejscowej tradycji, bądź odtworzonymi z kopii znanych instrumentów funkcjonujących kiedyś w określonym regionie. Warsztaty w trakcie których powstaną rekonstrukcje instrumentów w założeniu mają również odtworzyć pierwotne, archaiczne instrumentarium i przywrócić do życia historyczną praktykę wykonawczą.

Do dofinansowania zostały wybrane projekty spójne koncepcyjnie i dobrze zaplanowane, dodatkowo cechujące się dużymi walorami edukacyjno-społecznych lub popularyzatorskimi. Staranne, przemyślane podejście wnioskodawców w połączeniu z doświadczeniem mistrzów dobrze rokują jeśli chodzi o konkretne i wysokiej jakości efekty zaplanowanych warsztatów.

Przy wyborze wniosków komisja wzięła pod uwagę również różnorodność rodzajów instrumentów i regionów, z uwzględnieniem tych, które dotąd  nie były reprezentowane w programie.

Szczegółowe informacje dotyczące wyboru projektów oraz pełny protokół obrad komisji dostępne są w zakładce programy.